Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Dân Số 24:2-7, 15-17

 

Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy!  (Dân Số 24:5)

 

          Lều bạt đẹp đẽ?  Như vườn xanh tươi cạnh bờ sông?  Như hương nam mọc bên dòng nước?  Quả thực là một mô tả nực cười!  Người ta có thể dễ dàng đọc sấm ngôn của Bi-lơ-am như những lời an ủi đầy hy vọng mà quên mất một điều gì đó khôi hài không dính dáng gì tới trong đoạn Kinh Thánh này.  Vào lúc Bi-lơ-am thốt ra những lời này, dân Ít-ra-en không hơn gì một đám du mục rách rưới và từng làm nô lệ đang lang thang trong sa mạc.

          Điều Bi-lơ-am đã nhìn thấy, đó là dân Ít-ra-en trong tương lai, chứ không phải Ít-ra-en trong quá khứ.  Do đó đây là một đoạn Kinh Thánh đầy tràn hy vọng.  Đấy cũng là cách Thiên Chúa luôn nhìn tất cả chúng ta.  Người không nhìn vào tội lỗi chúng ta.  Nhưng Người nhìn dòng máu Con của Người thanh tẩy chúng ta.  Người không nhìn vào những yếu đuối sa ngã của chúng ta.  Nhưng Người nhìn chúng ta được mặc lấy sức mạnh và phẩm giá của Chúa Ki-tô.  Khi từ trời nhìn xuống, Thiên Chúa thấy con cái Người thanh sạch không chút bợn nhơ và đầy tràn Thần Khí của Người.  Cả bạn cũng ở trong số con cái ấy!

          Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta dưới ánh sáng của kế hoạch và ý định toàn hảo của Người dành cho cuộc đời chúng ta.  Thường chúng ta rất hay chú tập đến những khía cạnh tiêu cực của con người chúng ta hoặc những điều chúng ta đã làm.  Nhưng chúng ta không cần phải làm cho hình ảnh mình vấy bùn khi có những trục trặc, tội lỗi và khó khăn.  Chúng ta còn giá trị hơn gấp bội tất cả những trục trặc kia cộng lại.  Tại sao vậy?  Bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn là những con cái quý hóa của một Thiên Chúa hết tình yêu thương.  Đây chính là chân lý cột trụ giúp giải phóng chúng ta khỏi mọi lo lắng và làm cho chúng ta được mạnh mẽ, để sử dụng những tài năng Chúa ban cho chúng ta, thí dụ nhìn về tương lai hầu hăng hái chuẩn bị cho tất cả những gì Người muốn tiếp tục ban cho chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn có thể làm gì để đáp lại đoạn Kinh Thánh tuyệt vời này?  Bạn chỉ cần vui với con người của bạn.  Bạn là con Thiên Chúa.  Bạn quý giá trước mặt Người, được tuyển chọn và yêu thương trước khi có thời gian.  Bạn là một thành phần thuộc gia đình Thiên Chúa, nên bạn có một phẩm giá và danh dự lớn lao.  Không gì có thể cướp được chỗ đứng của bạn trong nhà Chúa.  Không gì có thể thuyết phục Người từ bỏ bạn hoặc bỏ rơi bạn.  Cho nên hôm nay bạn hãy tâm đắc với con người của bạn, và với con người bạn phải được trở thành!

 

          “Lạy Cha, kế hoạch Cha dành cho đời con thật vĩ đại!  Nó lớn lao và tốt đẹp hơn con tưởng.  Con đứng lên khâm phục và tôn vinh Cha vì quyền năng và tình yêu khôn sánh của Cha”.