Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 85:9-14

 

Hoà bình công lý sẽ hôn nhau.  (Thánh Vịnh 85:11)

 

          Từ những cuộc hẹn hò tình tứ kiểu Hollywood cho đến một cuộc gặp gỡ bình thường, ý nghĩa của một nụ hôn là một cái gì thật rõ ràng.  Nó tùy thuộc rất nhiều vào văn hóa và hoàn cảnh.  Nó có thể biểu lộ tình tứ lãng mạn, tình cảm thân thiện, hình thức vô cảm hoặc sự hòa giải.  Trong Thánh Vịnh hôm nay, nụ hôn giữa hòa bình và công lý báo trước sự hội ngộ lớn lao và vui mừng giữa trời với đất sẽ xảy ra khi Đức Ki-tô giáng sinh.  Nhờ Chúa Ki-tô, nhân loại sẽ tìm được sự hiệp nhất với Thiên Chúa – công lý – cũng như sự hiệp nhất với nhau – hòa bình.

          Bạn thử nghĩ xem việc Chúa Ki-tô đến thật là tuyệt diệu như thế nào!  Trong Người, tất cả sự tốt lành của trời và đất gặp nhau và ôm lấy nhau:  đó là lòng trung thành, công chính, nhân ái và chân lý, tất cả đều hội tụ trọn vẹn nơi một con người là Chúa Ki-tô.  Đã là tuyệt vời nếu Chúa chỉ đến để đem sự chữa lành, hồi phục và tin vui cho mọi người (Lu-ca 7:22).  Nhưng Người còn làm nhiều hơn thế nữa:  nhờ thập giá, Người đã đem lại sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại.  Vậy mà vẫn chưa đủ.  Người còn cống hiến một phương thức để hàn gắn những mối tương giao đã đổ vỡ của chúng ta.  Người đến phá bỏ những bức tường ngăn cách của định kiến và không chịu tha thứ, để chúng ta có thể yêu thương đón nhận những người chung quanh.

          Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta mừng sự hiệp nhất này khi rước lễ:  chúng ta hết thảy ăn cùng một bánh và uống cùng một chén.  Rồi chúng ta cũng biểu lộ sự hiệp nhất khi chúc bình an cho nhau.  Dù chúng ta ôm hôn, bắt tay hay chỉ cúi đầu chào nhau, chúng ta cũng công bố rằng mình là anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Chúng ta ăn mừng vì có thể có được sự bình an ở trong Chúa.  Chúng ta tuyên xưng rằng mình đang kết hiệp với nhau khi đi tham dự bàn tiệc của Chúa.  Chúng ta cũng cầu xin Chúa tiếp tục củng cố mối giây liên kết và hiệp nhất chúng ta chặt chẽ hơn.

          Lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ, hãy nhớ rằng dấu hiệu chúc bình an còn mang nhiều ý nghĩa chứ không phải chỉ đơn thuần là sự chào hỏi.  Bạn đang tham dự vào cuộc họp mặt được tác giả Thánh Vịnh mô tả hàng ngàn năm trước.  Bạn tham dự vào cuộc gặp gỡ giữa trời và đất!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn bình an cho chúng con qua Con Cha.  Con cảm tạ Cha đã cho con được tham dự vào cuộc hội ngộ trời đất!”