Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Do-thái 10:5-10

Ngày 20 tháng 12

 

Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.  (Do-thái 10:7)

 

          Nói về biến cố Chúa Giê-su đến trần gian, tác giả thư Do-thái lấy ý từ một trong những Thánh Vịnh của vua Đa-vít (Thánh Vịnh 40:6-8).  Đa-vít đã được giải thoát khỏi một hình phạt khá lớn, nên vua viết Thánh Vịnh này để tạ ơn Thiên Chúa.  Nhưng bạn hãy xem vua cảm tạ như thế nào.  Chủ yếu, vua nói rằng:  “Không phải nhờ hy lễ mà con làm đẹp lòng Chúa, nhưng là nhờ con ước ao thi hành thánh ý Chúa”.

          Đa-vít hiểu rằng việc vâng lời làm cho Chúa vui lòng hơn của lễ.  Của lễ là tốt vì nó nói lên lòng biết ơn và sùng kính Thiên Chúa.  Nhưng người ta có thể dễ dàng bỏ tiền vào nhà thờ hoặc hy sinh không ăn tráng miệng một ngày mà vẫn không chịu thay đổi tâm hồn.  Trái lại, vâng lời Thiên Chúa đòi hỏi một điều gì sâu xa hơn, nhất là khi Chúa truyền cho chúng ta điều răn trọng nhất là “Hãy yêu thương nhau” (Gio-an 13:34).

          Vậy điều này liên hệ thế nào với Giáng Sinh?  Phải, vì không hiểu rõ hoàn toàn, nên vua Đa-vít đã biểu lộ cách thức con người cần được hòa giải với Thiên Chúa.  Còn Chúa Giê-su thì nói:  “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Gio-an 6:38).  Người đã thực hiện điều mà vua Đa-vít hoặc bất cứ ai không thể làm được.  Và nhờ vâng lời Chúa Cha, Người đem chúng ta về kết hiệp với Thiên Chúa.  Người phá bỏ bức tường chia cách đã được dựng lên do tội không vâng phục của chúng ta.

          Dĩ nhiên là Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy vâng lời, nhưng Người cũng ban cho chúng ta rất nhiều ân sủng và Thánh Thần của Người để giúp đỡ chúng ta.

          Chẳng phải là điều tốt khi bạn từ chối cơn cám dỗ hay sao, nhất là một cơn cám dỗ mạnh mẽ?  Chẳng phải bạn cảm thấy như có một nghị lực và niềm hy vọng sao?  Việc ấy không phải chỉ mình bạn cảm thấy vui, mà các thiên thần cũng vui với bạn nữa!  Chính Cha trên trời của bạn hoan hô bạn, đổ thêm ân sủng xuống tâm hồn bạn.  Chính Chúa Thánh Thần hiệp cùng tâm trí bạn, để vui mừng trong tình yêu của Chúa Cha (Ga-lát 4:6).

          Chúa không khi nào ngừng chúc phúc cho bạn.  Người không bao giờ ngừng vui mừng khi chúng ta bước đi trong đức tin và tuân theo thánh ý Người.  Người không khi nào ngừng đổ ân sủng và bình an xuống trên chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, này con đây!  Con đến để thi hành thánh ý Chúa!”