Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 33:2-3, 11-12, 20-21

Ngày 21 tháng 12

 

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững.  (Thánh Vịnh 33:11)

 

          Bạn có phải là hạng người luôn đặt ra những mục tiêu không?  Có lẽ bạn có trong ký ức một danh sách các mục tiêu, hoặc có thể bạn đã viết xuống kế hoạch một năm, hai năm, năm năm và mười năm cho riêng bạn hay gia đình bạn.  Hoặc có lẽ bạn không có những mục tiêu đặc biệt, nhưng chắc chắn bạn có một số mơ ước.

          Nhưng bạn có biết là Thiên Chúa cũng có những kế hoạch và ước mơ chứ?  Chúa muốn mỗi người con cái của Chúa – kể cả bạn nữa! – được ở với Người trên thiên đàng.  Đó là mơ ước của Chúa, và đó cũng là điều khiến Người phác họa kế hoạch cứu độ trong Đức Ki-tô.

          Để thực hiện ước mơ này, Thiên Chúa đã sai Con yêu dấu của Người đến làm người phàm, để chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh.  Vào đêm Con của Người ra đời, Người đã thực sự cất đi mọi chờ đợi để nhân loại được biết về cơ hội quý báu này!  Bạn thử nghĩ đến những khoảng lâu dài Người đã thực hiện:  Người sai một cơ binh thiên thần đến loan tin vui cho các kẻ chăn chiên trên một cánh đồng và cho một vì sao hướng dẫn các vị khách lạ.

          Đối với những ai trong chúng ta có lòng tin, niềm vui là một hồi đáp hoàn toàn thích hợp trước tin mừng này, nhất là vào những ngày cuối cùng trước lễ Giáng Sinh.  Chẳng lạ gì một số những bài thánh ca chúng ta yêu thích nhất chính là những bài thánh ca Giáng Sinh:  chúng ta cứ hát lên cùng với các thiên thần nhé!

          Nhưng không phải mọi người đều có được niềm vui này, mặc dù Chúa ước mơ tất cả chúng ta đều có.  Đó chính là điểm khởi đầu của chúng ta.  Không phải việc tuyên dương tin mừng Chúa Giê-su giáng sinh và ơn cứu độ Người mang lại cho chúng ta là việc dành riêng cho các thiên thần.  Nhưng cũng là việc dành cho chúng ta.  Nếu kế hoạch của Chúa được hoàn thành thì nó được hoàn thành là nhờ chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy mở lòng.  Bạn hãy cùng với ngôn sứ I-sai-a thưa với Chúa:  “Này con đây… Xin hãy sai con đi” (I-sai-a 6:8).  Đây là thời ân sủng đặc biệt, nên bạn đừng lấy làm lạ khi có những cơ hội mới để chia sẻ đức tin.  Người ta đang đói khát Chúa.  Họ đang mong chờ sự bảo đảm nhờ được biết Chúa Giê-su và ơn cứu độ của Người.  Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi người con cái Chúa, giống như Người có một kế hoạch cho bạn.  Vậy bạn có thể giúp họ đón nhận kế hoạch ấy không?

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tình yêu Cha dành cho con và thế giới!  Xin Cha ban cho con lòng can đảm, óc sáng tạo và sự cảm thông để con biết chia sẻ với người khác về Con của Cha”.