Thứ Năm tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Sa-mu-en 7:1-5, 8-12, 14, 16

Ngày 24 tháng 12, Vọng Giáng Sinh

 

Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?  (Sa-mu-en 7:5)

 

          Ước vọng cao nhất của bạn trong đời là gì?  Bạn muốn lưu lại một di sản?  Muốn quên đi mọi tham vọng hoặc mục tiêu tài chính?  Điều bạn muốn hoàn tất để đem lại lợi ích cho người khác, có lẽ cho Chúa nữa?

          Vua Đa-vít đã có câu trả lời cho câu hỏi trên.  Ông muốn xây một đền thờ cho Chúa.  Xem ra đây là một ý tưởng lớn lao đối với mọi người, thậm chí đối với cả Na-than, vị ngôn sứ của triều đình.  Nhưng Thiên Chúa nói không.  Người không quan tâm đến việc Đa-vít cố gắng trả nợ Người về tất cả những gì Người đã làm cho ông.  Trái lại, Người nói đến những điều cao cả hơn mà Người sẽ làm cho Đa-vít.  Thay vì bảo Đa-vít làm nhà, Thiên Chúa lại hứa xây dựng cho Đa-vít một ngôi nhà theo hình thức một vương quốc sẽ tồn tại vĩnh cửu.  Phần Đa-vít, ông tưởng vương quốc ấy đã tới rồi, nhưng Chúa quay lại và phán:  “Không đâu.  Ta mới chỉ bắt đầu thôi!”

          Vào ngày Vọng lễ Giáng Sinh, chúng ta bị cuốn hút vào những lời Thiên Chúa hứa với Đa-vít xưa kia, những lời hứa được thể hiện qua sự kiện Chúa Ki-tô giáng sinh.  Làm cho Đa-vít trở thành vua Ít-ra-en chỉ là khởi đầu cho những gì Thiên Chúa sẽ làm qua ông và miêu duệ ông.  Đa-vít không thấy được vương quốc ấy đang đến, vì ông không suy nghĩ và ước mơ lớn lao đủ.

          Đêm nay triệu triệu người sẽ mừng lễ Nửa Đêm.  Họ sẽ tụ họp trong các nhà thờ trên thế giới, những ngôi nhà thờ phượng được Thiên Chúa xây dựng như di sản của Đa-vít, rồi họ sẽ cùng với các thiên thần ca hát rằng:  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm!”  Sẽ còn nhiều người hơn đến nhà thờ ban ngày, nhiều hơn các ngày khác trong năm.  Bạn có biết tại sao họ đến không?  Bởi vì Chúa đang lôi kéo họ.  Bất kể thân thế họ như thế nào, bất kể đức tin của họ yếu hay mạnh, Thiên Chúa đã đem họ đến nhà Người và Người đang xây dựng đức tin của họ.

          Vậy bạn hãy có ước mơ lớn đêm nay.  Hãy nghĩ đến các anh chị em sẽ đến thờ phượng tại Việt Nam, Ấn-độ, Hàn quốc, Nigeria, Uruguay, Samoa và tất cả những nơi khác.  Cùng với họ, bạn được yêu thương và chăm sóc bởi cùng một Thiên Chúa vĩnh cửu.  Người chưa hoàn tất công việc nơi bạn và qua bạn.  Người vẫn đang xây nhà Người trong tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, vinh danh và chúc tụng Chúa!  Chúa là thợ chính xây dựng đời con và toàn thể Giáo Hội.  Lạy Chúa, con thờ phượng Chúa!”