Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.  (Gio-an 1:2)

 

          Tin Mừng Gio-an bắt đầu bằng một thánh thi diễn tả “Ngôi Lời”, Đấng ở trong Thiên Chúa ngay từ ban đầu.  Bất cứ người Do-thái nào đọc đoạn Kinh Thánh này cũng sẽ nhận ra ý tưởng sau.  Trong câu chuyện tạo dựng được kể trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa “phán” thì mọi sự được hiện hữu.  “Hãy có ánh sáng… Đất hãy trổ sinh cây cỏ”, liên xảy ra như vậy (Sáng Thế 1:3,11).  Đó là một dấu hiệu nói lên quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa, mà mỗi lời Người phán ra đều làm phát sinh một điều gì mới mẻ, sống động và lạ lùng.  Đó chính là quyền năng của Lời Thiên Chúa vậy!

          Nhưng vì ý tưởng về lời tạo dựng của Thiên Chúa đã quá quen thuộc, nên Gio-an mới giới thiệu một mặc khải hoàn toàn mới:  Lời Thiên Chúa không chỉ mang tính sáng tạo, không chỉ mạnh mẽ, và không chỉ vĩnh cửu.  Nhưng Lời Thiên Chúa còn là một Người.  Gio-an đã viết rằng lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa.  Rồi Gio-an còn đi xa hơn khi viết rằng Người vẫn hướng về Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu, chứ không phải lời vẫn hướng về Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu.  Rồi Gio-an tiếp tục nói rằng Người này đã đến và cư ngụ giữa chúng ta:  đó là Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a!

          Có lẽ bạn đã nghe lời Kinh Thánh “An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 21:6; 22:13).  Đó là cách nói về Chúa Giê-su đã có ngay từ khởi đầu mọi sự và sẽ có vào chung cuộc.  Đó cũng là cách nói rằng Người là lời đầu tiên và lời cuối cùng của công cuộc tạo dựng.

          Chúng ta đang ở cuối năm 2015.  Bạn có thấy được là Người đã ở đó với bạn qua suốt năm không?  Chúng ta cũng bước vào thềm năm 2016.  Hiện giờ bạn có mong Người sẽ ở với bạn từ tiếng tích tắc đầu tiên đồng hồ gõ nửa đêm không?

          Khi Lời Thiên Chúa hiện diện, Người hoạt động chứ không làm khách bàng quan!  Người luôn phán dạy sự sống mới, sự tha thứ, dẫn dắt và đổi mới.  Người luôn nói lời tái định hướng, khích lệ, soi sáng và yêu thương.  Mặt trời ló rạng trong năm mới vì Người vui mừng kêu gọi nó.  Nếu có gì đã rơi vào bóng tối trong năm cũ, Người chỉ cần phán dạy và ánh sáng sẽ chiếu tỏa trên điều ấy trong năm mới.

          Vậy với lòng cảm tạ, bạn hãy cám ơn Chúa Giê-su vì những ơn lành trong năm 2015;  với lòng cậy trông, bạn hãy phó thác nơi Chúa mọi phiền muộn và thất vọng;  với niềm hy vọng, bạn hãy cầu xin Người là An-pha và Ô-mê-ga, phán những lời ân sủng cho năm tới của bạn.

 

          “Lạy Lời Thiên Chúa, xin cho ngày của mọi kết thúc và khởi đầu nhắc nhở con về sự hiện diện hằng có của Chúa”.