Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Dân Số 6:22-27

Lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

 

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!  (Dân Số 6:24)

 

          Bạn đã thực hiện được bao nhiêu quyết định cho năm mới rồi?  Có bao nhiêu quyết định bạn nghĩ mình sẽ quên mất vào cuối tháng Giêng?  Năm mới nào cũng đầy những lời hứa, nhưng cũng có nhiều điều chẳng chắc chắn chút nào.  Ai biết được tương lai sẽ ra sao?  Khi Mẹ Ma-ri-a chuẩn bị cho ngày con của Mẹ chịu phép cắt bì, có lẽ Mẹ cảm thấy một sự hòa trộn giữa chuẩn bị với am hiểu.  “Sứ thần đã không cho tôi biết nhiều chi tiết lắm.  Tương lai của chúng tôi sẽ ra sao?  Con của tôi có được tiếp nhận không?  Hay lại bị chối bỏ?”

          Nhưng Mẹ Ma-ri-a đã trả lời cho những sợ hãi của Mẹ một cách tốt nhất:  Mẹ nhớ lại sự trung thành của Thiên Chúa trong quá khứ và nắm chắc lấy lời Người hứa sẽ “quyết định” chúc lành và gìn giữ dân Người.

          Mẹ nhớ lại Thiên Chúa đã cam kết với thánh Giu-se rằng Mẹ không bất trung.  Mẹ kể lại cách thức Chúa đã mở cửa cho Mẹ tại Bê-lem để Mẹ có một nơi an toàn mà sinh con.  Mẹ nhớ đến các mục đồng và những câu chuyện họ kể lại việc sứ thần Chúa hiện ra với họ.  Thiên Chúa đã che chở Mẹ khỏi tủi nhục;  đã chúc lành cho Mẹ khi cho Mẹ một người chồng đầy yêu thương và trung thành;  đã sai đến những người khách vào đúng lúc để nhắc nhở Mẹ về tình yêu và chăm sóc của Người.  Ở mỗi bước đường, Thiên Chúa đã chúc lành cho Mẹ và gìn giữ Mẹ, giống như Người đã làm cho dân của Mẹ qua nhiều thế kỷ.  Làm sao bây giờ Người lại bỏ rơi Mẹ được?

          Năm ngoái của bạn như thế nào?  Đó có thể là một năm với những thăng trầm như thông thường.  Hoặc giống như năm của Mẹ Ma-ri-a, đó có thể là một năm với những thay đổi và thử thách đáng kể.  Nói khác đi, bạn hãy dành một chút thì giờ để nhớ lại một hoặc hai tình huống đáng ghi nhớ.  Hãy ráng xem Chúa đã chúc lành cho bạn và gìn giữ bạn như thế nào.  Hãy tìm xem những cách Người đã tỏ lòng trung thành đối với bạn.  Hãy để cho việc nhớ lại đầy cảm hứng này làm cho bạn được đầy tràn hy vọng trong năm tới.  Hãy để việc ấy nhắc nhở bạn rằng Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn, đã quyết tâm yêu thương bạn và chăm sóc bạn suốt cả năm.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con nhớ là Cha đã chúc lành và gìn giữ con.  Xin Cha ban cho con đức tin để con phó dâng năm mới này cho Cha”.