Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 2:12-17

 

Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.  (1 Gio-an 2:15)

 

          Cuộc sống thật là huyền diệu trong tuần Bát Nhật giữa lễ Giáng Sinh và Năm Mới!  Cùng với Giáo Hội, chúng ta vẫn đang ở trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  Còn theo lối sống thế gian, mùa lễ nghỉ vẫn còn đang trên đỉnh.  Đèn đuốc vẫn còn lấp lánh.  Cây Giáng Sinh vẫn còn ở trong nhà.  Gia đình vẫn còn tụ họp và trẻ em vẫn say mê với bầu khí vui vẻ của mùa Giáng Sinh.

          Vậy thì tại sao giữa những cảm nghĩ tốt đẹp ấy, thánh Gio-an lại cảnh giác chúng ta đừng yêu thế gian?  Tại sao ngài cảnh báo chúng ta tránh xa “dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của” (1 Gio-an 2:16)?  Có phải ngài là kẻ phá đám không?

          Không phải đâu.  Chỉ trong một ít câu trước những lời cảnh báo này, thánh Gio-an đã đưa ra một chuỗi những ân phúc Giáng Sinh đem lại cho chúng ta:  Tội lỗi chúng ta được tha thứ.  Chúng ta được biết “Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu”.  Chúng ta đã có thể thắng ác thần (1 Gio-an 2:12-14).  Chắc chắn có rất nhiều điều để vui mừng!

          Nhưng thánh Gio-an cho chúng ta lời cảnh giác là vì ngài biết cuộc sống trên thế gian này rất lươn lẹo.  Ngài biết đời sống Ki-tô hữu là vấn đề phải tiếp tục thay đổi và biến dạng.  Không ai trong chúng ta thực sự “đạt” được sự thánh thiện trọn vẹn.  Nhưng cuộc sống là một hành trình đầy sợ hãi và vui mừng, một cuộc mạo hiểm có lúc thắng lúc bại.

          Anh chị em, Chúa có quá nhiều điều để ban cho chúng ta.  Nhưng ma quỷ cũng có quá nhiều điều để cám dỗ chúng ta.  Cho nên dù chúng ta ở xa mấy thì luôn có nhiều điều hơn nữa đang chờ chúng ta:  nhiều ân sủng và tình yêu từ ngai Thiên Chúa hơn.  Càng biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Ki-tô hơn.  Càng nhiều ơn chữa lành quá khứ và hy vọng cho tương lai hơn.  Sẽ chẵng khi nào hết trở ngại và thử thách, cũng chẳng bao giờ hết cám dỗ cho đến khi đạt vòng hoa chiến thắng và không còn phải tìm kiếm Chúa nữa.

          Vậy tuần Bát Nhật Giáng Sinh sắp kết thúc, bạn hãy dành thì giờ để vui mừng trong những ân huệ Chúa ban cho bạn.  Nhưng bạn cũng hãy bắt đầu làm một kế hoạch phát triển cho năm tới.  Và bạn hãy luôn nhớ:  Bất kể điều gì thì Chúa Giê-su vẫn ở với bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin che chở con khỏi lưới cám dỗ của thế gian này.  Hôm nay xin Chúa giúp con nhớ Chúa là Đấng nào và tất cả những gì Chúa đã làm trong con.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa!”