Chúa Nhật lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 2:1-12

 

Thời vua Hê-rốt trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem.  (Mát-thêu 2:1)

 

          Kinh nghiệm cho chúng ta thấy là khi thức dậy mà bạn nghĩ mình sẽ có một ngày không tốt, thì gần như bạn sẽ có một ngày không tốt.  Nhưng nếu thức dậy, bạn mong đợi ngày hôm nay tới, thì sẽ có cơ hội ngày của bạn trở thành tốt.  Đó chỉ là cách diễn tả thái độ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến lối sống và rồi ảnh hưởng cả đến cách chúng ta đối phó với mọi tình huống.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một thí dụ rất cụ thể về những phong cách chuẩn bị của chúng ta quan trọng như thế nào.           Trước hết chúng ta gặp vua Hê-rốt, một người đang “hết sức bối rối” khi nghe tin Chúa Giê-su giáng sinh (Mát-thêu 2:3).  Rồi chúng ta gặp các nhà chiêm tinh là những người “mừng rỡ vô cùng” do cũng một biến cố ấy (2:10).  Cả hai lớp người đều được tin là một tân vương mới ra đời và rất nôn nóng gặp gỡ ngài, nhưng với những lý do khác nhau.  Vua Hê-rốt vì không an tâm cho quyền lực của mình, nên coi Chúa Giê-su như một mối đe dọa và sử dụng cách lừa đảo để cố gắng tiêu diệt Người.  Còn các nhà chiêm tinh, những kẻ đi tìm kiếm sự khôn ngoan, lại được phấn khởi do tin tức ấy và vội vã đi dâng hiến cho Hài Nhi những lễ vật quý giá.

          Tất cả chúng ta đều có thể tỏ ra những cách để cho sợ hãi, ghen tương hoặc cảm xúc tiêu cực nào đó ảnh hưởng đến đường lối chúng ta đối phó với một tình huống.  Thay vì nhớ lại Chúa Giê-su luôn tìm cách làm những điều tốt cho chúng ta, chúng ta lại nghĩ rằng Người đã quên chúng ta rồi, hoặc tệ hơn nữa, Người đang trừng phạt chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta biết mở lòng với Chúa để đối phó với mọi tình huống, sẵn sàng tìm sự hiện diện của Chúa, thì sợ hãi và nghi ngờ sẽ bắt đầu tan đi.  Chúng ta sẽ gặp được Chúa Giê-su ở những nơi không ngờ, giống như các nhà chiêm tinh đã tìm thấy Thiên Chúa toàn năng tại căn nhà nghèo nàn của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a.

          Vậy khi đang sợ hãi hoặc nghi ngờ, bạn hãy dừng lại và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tìm được sự hiện diện của Chúa.  Hãy xin Người giúp bạn có thái độ cởi mở và tín thác hơn. Làm như thế, bạn sẽ khám phá ra một niềm vui cũng như lòng khâm phục giống như các nhà chiêm tinh đã cảm thấy.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin luôn dẫn dắt thái độ của con hôm nay.  Xin Chúa giúp con cảm nhận được sự hướng dẫn của Chúa và cho tâm hồn con được tràn đầy niềm vui của Chúa”.