Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 4:12-17, 23-25

 

Giảng dạy… rao truyền… chữa lành…  (Mát-thêu 4:23)

 

          Bạn có phải là người thích môn bóng rổ không?  Nếu có, chắc bạn cũng nghe nói đến “đe dọa ba chiều”.  Đó là khi người cầu thủ tấn công có ba chọn lựa sẽ làm gì với trái banh:  giữ banh, chuyền banh hoặc ném banh vào rổ.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nổi tiếng như cồn và Người cũng có ba mối đe dọa.  Nhưng thay vì chọn một, Người đã thi hành cả ba:  Người giảng dạy, rao truyền và chữa lành.  Có lẽ phương thức của Người cũng soi sáng cho chúng ta nữa.

          Khi sử dụng phương thức ba chiều, chắc chắn Chúa Giê-su đã là Người gặp gỡ được càng nhiều người càng tốt.  Trong khi giảng dạy, Người đã giải thích những đoạn Kinh Thánh, trả lời thắc mắc và thách đố người ta hãy thay đổi lối suy nghĩ truyền thống.  Khi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Người đã khích lệ, chúc lành, an ủi và phục hồi cho người ta, nói với họ về sự tự do họ có thể đạt được.  Khi chữa khỏi bệnh tật, Người làm cho Nước Thiên Chúa trở thành một thực tại người ta cảm giác được và đáp ứng những nhu cầu của họ.

          Có thể bạn đang nghĩ:  “Vâng, điều ấy là thật đối với Chúa Giê-su, nhưng tôi đâu có thể làm nổi những điều ấy”.  Này bạn, có lẽ bạn có thể, và có lẽ bạn đã từng làm rồi.  Có bao giờ bạn trả lời một câu hỏi về đức tin của mình không?  Hoặc có lẽ một lời phê bình của một người bạn đã thách đố bạn phải đào sâu sự hiểu biết về một điều nào đó.  Bạn đang học giảng dạy đấy!  Đã khi nào bạn chia sẻ về điều gì đó Chúa đã làm cho bạn chưa?  Bạn đã rao giảng Tin Mừng rồi đó!  Đã bao giờ bạn đến với một người đang thiếu thốn hoặc cầu nguyện cho một người đang bị bệnh chưa?  Bạn đang hiện diện để đem lại chữa lành trong một thế giới làm cho người ta bị tổn thương đấy!

          Sự bành trướng nhanh chóng của Tin Mừng mà thánh Mát-thêu mô tả ở đây không chỉ bị giới hạn lại trong thời Chúa Giê-su.  Nhưng Người muốn hành động nhờ mỗi người chúng ta để đến với càng nhiều người càng tốt.  Người muốn sử dụng bạn.

          Vậy lần tới nếu có ai hỏi bạn một vấn đề, hãy trả lời họ với sự ưu ái và yêu thương.  Chúa sẽ giúp bạn nếu bạn ở bên cạnh Người.  Khi có ai cần một lời khích lệ, bạn hãy xin Chúa Giê-su chúc lành cho những lời bạn nói.  Có lẽ bạn không nhận ra được chứng từ của bạn có thể an ủi người ta như thế nào.  Nếu có ai đang thiếu thốn, bạn hãy tìm cách giúp đỡ họ.  Giúp đỡ ấy có lẽ nhỏ nhoi thôi, nhưng nó có thể tạo một thay đổi lớn.  Có lẽ xem ra chẳng có gì lớn lao, nhưng bạn có thể loan truyền Tin Mừng bất cứ nơi nào bạn tới!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy dùng con để chia sẻ Tin Mừng Nước Thiên Chúa với mọi người con gặp hôm nay”.