Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 5:12-16

 

Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.  (Lu-ca 5:12)

 

          Rõ ràng người này đã có lòng tin.  Ông ta thành thực tin rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành ông.  Lại nữa, dường như ông ta không chắc chắn Chúa Giê-su sẽ chữa lành ông.  Đang mắc thứ bệnh hủy hoại da thịt khiến cho ông ta không muốn xin giúp đỡ.  Lại nữa, trong thời ấy nhiều người coi bệnh phong cùi là hậu quả của tội lỗi.  Bạn thử tưởng tượng nỗi tủi nhục người này đã phải mang như thế nào!

          Nhưng không có lý do nào nói trên là quan trọng đối với Chúa Giê-su cả.  Niềm tin của người này tin rằng Chúa Giê-su có thể làm được điều không thể và sự kiện ông ta đến xin giúp đỡ, như thế là đủ rồi.  Như vậy trong câu chuyện này, chúng ta thấy chứng tỏ điều Chúa Giê-su nói với các môn đệ sau này rằng:  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lu-ca 17:6).  Người này đã có lòng tin, nên việc không thể đã xảy ra.

          Đây là thứ lòng tin mà Chúa Giê-su cũng đang mong chờ nơi chúng ta – không phải đức tin lớn lao hoàn hảo;  vậy mà cũng đủ để Người chiều lòng chúng ta.  Tuy nhiên cũng như người mắc bệnh phong cùi này, chúng ta có thể tin rằng Chúa sẽ chúc phúc và chữa lành;  chúng ta chỉ không chắc chắn là Người muốn làm như vậy cho chúng ta thôi.  Có thể chúng ta cảm thấy mình không đáng được Chúa chú ý đến.  Có thể chúng ta nghĩ rằng tội lỗi nào đó trong quá khứ khiến cho chúng ta không đủ điều kiện.  Hoặc chúng ta có thể tự hỏi về đức tin của mình, nên ngần ngại đến xin Chúa chữa lành.

          Đối với từng thứ sợ hãi này – cũng như bất cứ trở ngại nào khác – Chúa Giê-su đều cho chúng ta một câu trả lời đơn giản:  “Tôi muốn” (Lu-ca 5:13).  Người bảo đảm chắc chắn với bạn về tình yêu Người dành cho bạn.  Người mỉm cười khi bạn nghĩ Người sẽ lên án bạn.  Người còn cười lớn tiếng khi bạn nghĩ rằng mình chẳng quan trọng gì đối với Người.  Người nói với nụ cười dễ thương:  “Đương nhiên là con quan trọng rồi!  Hãy đến đây, để Ta ôm lấy con”.

          Có những lãnh vực nào trong đời bạn cần được Chúa Giê-su chữa lành không?  Bất kể lãnh vực nào, bạn hãy tin rằng Người muốn giúp đỡ bạn.  Hãy để Người chữa lành đau yếu của bạn hoặc giúp bạn chấp nhận nó.  Có thể Người sẽ giúp bạn làm hòa với một người bạn cũ hoặc một người trong gia đình.  Có thể Người sẽ cung cấp cho bạn một điều cần thiết mà bạn đã không biết.  Dù là trường hợp nào thì bạn hãy tin rằng Người có thể và Người muốn hành động!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tin vào lòng nhân lành của Chúa dành cho con.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì tình yêu của Chúa!”