Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:11-18

 

Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.  (1 Gio-an 4:16)

 

          “Ba má đâu có thương con!”  Cha mẹ nào cũng đã nghe lời tố cáo này từ một đứa con đang bất mãn.  Thường thì sau đó đứa con thòng thêm một câu:  “Nếu ba má thực sự yêu thương con thì ba má sẽ để cho con làm – hoặc có – điều con muốn ngay bây giờ”.  Khi cuộc trao đổi tới mức này, thường cha mẹ cũng chẳng cần phủ nhận hay đôi co.  Bao nhiêu thí dụ cho thấy cha mẹ nào thực sự yêu đứa con ấy cũng sẽ giả điếc làm ngơ mà thôi.

          Vậy làm sao thánh Gio-an và các độc giả của ngài lại cùng nói lên niềm xác tín mà ngài trình bày ở đây?  Một số người trong họ đã có một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa làm sống dậy những cảm nghĩ mạnh mẽ, nhưng xác tín đích thực không thể cứ nằm im trong ký ức về những cảm nghĩ này.  Sau khi những cảm mến ban đầu của cuộc gặp gỡ ấy đã phai nhạt, chẳng phải là bất thường nếu có những thử thách hoặc thách đố cám dỗ chúng ta nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa.  Bạn hãy nghĩ xem những cảm nghĩ lãng mạn của một người chồng và người vợ rồi cũng nguội dần.  Điều này cũng có thể xảy ra cho Chúa.

          Cảm tạ Chúa, tình yêu không chỉ được xét theo những cảm nghĩ mà thôi!  Tình yêu được xét theo việc cho đi, thậm chí cả khi chúng ta không cảm nhận được sự cho đi ấy.  Câu ngạn ngữ ngày xưa vẫn còn đúng:  yêu là một chọn lựa chứ không phải chỉ là một cảm xúc.

          Đây là cách chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa yêu thương chúng ta:  Người luôn cho chúng ta.  Người còn luôn cho chúng ta những gì tốt nhất.  Bạn hãy nhớ, “Thiên Chúa đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một của Người” (Gio-an 3:16).  Điều tốt nhất ấy có thể không phải là điều có được vào lúc chúng ta muốn, nhưng luôn luôn là chính điều chúng ta cần:  thí dụ ơn để tha thứ, ơn khôn ngoan trong tình huống khó khăn, một bàn tay giúp đỡ của người bạn, hoặc thậm chí một phút kích động lương tâm chúng ta bảo chúng ta cần thống hối.

          Cha trên trời của chúng ta chẳng giữ lại điều gì.  Có thể Người không luôn ban cho chúng ta một cảm nghiệm hứng thú, nhưng Người sẽ luôn ban Con của Người cho chúng ta.  Người sẽ luôn hành động để giải thoát chúng ta khỏi nanh vuốt tội lỗi và nắn đúc chúng ta theo hình ảnh của Người.  Người sẽ luôn hiến thân cho chúng ta mỗi ngày, dù chúng ta có ý thức sự hiện diện của Người hay không.

          Vậy thì đó là một tình yêu bạn có thể tin tưởng!

 

          “Lạy Cha, con tin vào tình yêu Cha dành cho con.  Xin Cha giúp con hôm nay sống và hành động vì tin tưởng như vậy”.