Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 2:36-41

 

Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội;  và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.  (Công vụ Tông đồ 2:38)

 

          “Đây là tấm ván để người ta bám vào sau khi bị đắm tàu”.  Đó là những lời một thần học gia nói về việc Phê-rô kêu gọi người ta hãy sám hối và nhận phép rửa vào ngày Hiện Xuống.  Bạn hãy nghĩ lại tuần trước, khi chúng ta suy tư về sự yếu đuối của con người, về việc thụ tạo của Thiên Chúa đã giết chết Con của Người.  Khi tham dự vào những bài đọc về cuộc Thương khó trong Tam Nhật thánh, chúng ta kêu lên “Hãy đóng đinh nó vào thập giá” như một cách để thú nhận rằng chúng ta đã phạm tội tựa như những người Do-thái xưa.  Đúng là một cuộc đắm tàu!

          Giờ đây trong tuần này, chúng ta bắt đầu một mùa mới để mừng cuộc chiến thắng của Chúa Giê-su trên tội lỗi chúng ta.  Lời Phê-rô kêu gọi hãy sám hối và nhận phép rửa dạy chúng ta rằng mặc dù chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta cũng không bị chết chìm trong tội lỗi đâu.  Nhưng lời nói của Phê-rô trong ngày Hiện Xuống không phải để chỉ trích những kẻ nghe ngài giảng, nhưng là những lời đem lại cuộc giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi.

          Cuộc giải phóng ấy đến với chúng ta mỗi ngày.  Trong bí tích Rửa tội, Chúa kéo bạn lên khỏi nước và đón nhận bạn, rồi trong bí tích Hòa giải, Người lại đón nhận bạn lập đi lập lại bao lần.  Ý nghĩ này làm ta được an ủi, vì có điều gì đó còn lớn lao hơn cả những lời nói của Phê-rô.  Bạn hãy nhớ là ngài đang nói với toàn thể dân chúng.  Không những Chúa đã cứu độ chúng ta từng cá nhân, mà Người còn cứu độ tất cả chúng ta và đã đưa chúng ta vào một Giáo Hội nữa.  Bạn có thể nói rằng không những Người dành cho chúng ta một tấm ván để bám vào mà được sống, nhưng Người còn cho chúng ta nguyên cả một con tàu nữa!  Kế hoạch của Chúa chẳng phải chỉ kéo bạn ra khỏi tội lỗi, rồi để mặc bạn trôi nổi cho đến khi Người trở lại.  Nhưng Người đã đưa bạn lên trên tàu.

          Giống như con tàu trên mặt đại dương, dân Chúa đang làm một hành trình;  đường đi nước bước của chúng ta đã sẵn rồi.  Điều này có nghĩa là bạn có những người đồng hội đồng thuyền, có anh chị em để khích lệ và nâng đỡ bạn.  Có nghĩa là Chúa biết bạn xứng đáng được lên tàu.    có nghĩa là bạn đóng một vai trò trong sứ mệnh của con tàu.  Hôm nay bạn hãy dành thời giờ suy nghĩ về lòng nhân lành của Chúa không những cứu vớt bạn mà còn cho bạn nhập đoàn với dân Người, rồi trao cho bạn một vai trò trong kế hoạch cứu độ của Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu vớt dân Chúa và thiết lập Giáo Hội Chúa”.