Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 4:13-21

 

Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su.  (Công vụ Tông đồ 4:13)

 

          Vào thế kỷ 19 tại nước Pháp có một bà góa đã cảm động do gương lành của các tông đồ.  Không phải vì những điều các ngài đã làm hoặc đã nói, nhưng chỉ vì các ngài đã cùng bước đi với Chúa Giê-su như bạn đồng hành của Người.  Người phụ nữ ấy là bà Marie Madeleine d’Houet, đã thành lập một dòng tu xây dựng nền tảng trên lời kêu gọi làm bạn đồng hành trung thành của Chúa Giê-su.  Các nữ tu đã phát huy một linh đạo sống trong sự hiện diện của Chúa, ngay cả khi hiến thân phục vụ các trẻ em và các bà mẹ trong những nơi bị chiến tranh tàn phá.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nhận ra được những gì đã linh hứng cho bà Marie Madeleine.  Hai ông Phê-rô và Gio-an mạnh dạn rao giảng Tin Mừng.  Hai ông mới chữa lành một người què từ khi lọt lòng mẹ, rồi mọi người chứng kiến phép lạ đều ngợi khen Thiên Chúa.  Đó là một khung cảnh hết sức phấn khởi, nhưng điều khiến cho các kỳ mục và kinh sư để ý là hai người này đã từng đồng hành với Chúa Giê-su.

          Làm sao bạn nhận ra được một người đồng hành?  Phải, bạn thử nghĩ đến bạn hữu của bạn.  Sau một thời gian bên nhau, bạn bắt đầu bị ảnh hưởng do phong cách và lời ăn tiếng nói của họ.  Bạn cũng có cùng những cảm nghiệm của họ, chia sẻ với nhau những thăng trầm, vui mừng cũng như phiền muộn.  Đồng hành không quan hệ ở những điều bạn làm cho bằng bạn sẽ trở thành người như thế nào.  Đó là vấn đề những kinh nghiệm cùng chia sẻ với nhau đã thay đổi bạn thế nào.

          Đồng hành với Chúa Giê-su không khác gì cả.  Nếu có khác chăng nữa, thì khác ở chỗ nó còn là một tình bạn thân thiết.  Bạn thử nghĩ về mối tương quan trong hôn nhân.  Qua năm tháng, người chồng và người vợ trở nên bạn đồng hành theo một cách thức sâu xa nhất có thể.  Điều ấy không xảy đến ngay đâu, nhưng bao năm trời ở với nhau đã làm cho họ thành giống nhau mỗi lúc một hơn.  Nhiều người đã nhận thấy những cặp vợ chồng già thực sự trông giống nhau đấy!

          Đó chính là điều có thể xảy ra khi chúng ta làm bạn đồng hành với Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy quyết định dành thời giờ ở với Chúa, giống như bạn dành thì giờ với bạn đời hoặc bạn thân của mình.  Bạn hãy mời Người ở với bạn suốt ngày.  Bạn hãy nói với Người trong tâm hồn bạn.  Hãy chia sẻ với Người kinh nghiệm của bạn.  Và hãy lắng nghe Người trả lời.  Đừng khi nào quên rằng Chúa Giê-su muốn chia sẻ sự sống của Người với bạn.  Người muốn làm bạn đồng hành của chính bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, con muốn làm bạn đồng hành của Chúa;  xin Chúa giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày”.