Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 2:14,22-33

 

Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại;  về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Công vụ Tông đồ 2:32)

 

          Bạn hãy nhớ lại lần bạn nhận được một tin tức thật ngạc nhiên.  Bạn không thể đợi được, nhưng muốn cho gia đình hay một người bạn thân biết ngay.  Bạn vừa đi vừa nhảy.  Dễ mỉm cười, rồi tâm hồn bạn đầy hy vọng.  Phải, hôm nay chúng ta có quá nhiều lý do để không thể im lặng được:  Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết!  Người đã chiến thắng tội lỗi và bẻ gãy xiềng xích sự chết.  Giờ đây Người ban ho tất cả chúng ta một sự sống mới.  Với phép lạ Phục Sinh, người ta thấy rõ là không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.

          Ai cũng cần có một điều gì đó để hy vọng.  Vấn đề là thế giới bảo chúng ta hãy giới hạn lại những niềm hy vọng dành cho thế giới này, hy vọng có một cuộc sống bình an, hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái, hy vọng có thể tiến bộ hơn một chút trong thế giới.  Dĩ nhiên chẳng có gì là sai trái đối với những niềm hy vọng này, nhưng chúng vẫn chưa làm cho tâm hồn chúng ta được thỏa mãn.  Chỉ có Chúa Giê-su và lời hứa phục sinh của Người mới làm nổi điều ấy.  Và chỉ có Chúa Giê-su mới có thể mang lại ý nghĩa cho những niềm hy vọng chúng ta đang ôm ấp.

          Chúa muốn mở mắt chúng ta để ta nhận biết vẻ đẹp của một cuộc đời sống trong và nhờ Con của Người.  Người muốn cho chúng ta thấy một cuộc sống gồm có những mầu nhiệm và kỳ lạ của thiên đàng, cùng với một viễn tượng và mục đích dành cho cuộc sống trần thế này.

          Ông Phê-rô đã phấn khởi vì một cái gì mới mẻ và tuyệt vời đã đến với cuộc đời ông.  Nhớ lại những lần Chúa Giê-su đến với cuộc sống chúng ta, ta sẽ cảm thấy được giục giã hãy chia sẻ với những người chung quanh ý nghĩa chúng ta hiểu về hy vọng và phấn khởi.  Cũng vậy, càng bước ra ngoài cái thế giới tiện nghi để nói về Chúa Giê-su, chúng ta càng cảm thấy phấn khởi hơn.  Tại sao vậy?  Vì cũng như thánh Phê-rô đã khám phá thấy, có một sức mạnh trong sứ điệp Tin Mừng.  Đời sống của người ta sẽ thay đổi khi họ được nghe sứ điệp ấy, thậm chí sứ điệp ấy đến từ những người bình thường như chúng ta.  Vậy bạn đừng sợ phải nói cho người khác biết về tình yêu Thiên Chúa.  Đừng sợ phải nói cho họ về sự phục sinh của Chúa Giê-su có thể thắng vượt sợ hãi và tội lỗi của họ.  Người ta đang mong mỏi câu trả lời, và chính bạn sẽ là người đem lại câu trả lời cho họ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, lạy Chúa Phục Sinh, xin ban cho con sự mạnh dạn để hôm nay con chia sẻ Tin Mừng chiến thắng của Chúa.  Xin Chúa giúp con đừng lặng câm, nhưng lên tiếng công bố rằng Chúa là niềm hy vọng tốt đẹp nhất và tỏa sáng nhất!”