Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:35-48

 

Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thần đây mà!  (Lu-ca 24:39)

 

          Thánh lễ an táng chấm dứt, một thanh niên và cô bạn gái của anh bước ra khỏi nhà thờ.  Bất ngờ anh quay mặt về cô, quỳ xuống và xin cầu hôn.  Đề nghị như thế xem ra không bình thường chút nào, nhưng quả thực người thanh niên đã có một phương sách hẳn hòi.  Anh nói với cô:  “Anh sẽ yêu em và chăm sóc cho em suốt đời.  Anh muốn ở bên em cho đến ngày đám tang của anh”.

          Chẳng phải kém bất thường và kém phương sách khi tình yêu Thiên Chúa là chính cái chết Con của Người sao?  Hoặc bạn hãy nghĩ đến việc Chúa Giê-su minh chứng Người đã sống lại bằng cách tỏ cho các môn đệ thấy chân tay bị thương tích của Người.  Cho đến lúc đó, họ vẫn nghĩ là mình nhìn thấy ma.  Nhưng bây giờ là cuộc “tỏ ra vĩ đại”, là thời điểm để họ khám phá ra rằng nhờ chết đi mà Chúa đã chiến thắng thần chết.  Lập tức đau buồn của họ đổi thành hân hoan vui mừng.

          Chiến thắng của Chúa Giê-su khác với những điều các môn đệ đã mong đợi.  Thay vì đến như một ông vua với một đạo quân hùng mạnh, Người đã trở về mang vết thương của một cái chết tàn bạo.  Thậm chí giờ này Người đã sống lại vinh hiển, vậy mà thân xác Người vẫn còn mang những vết sẹo.  Người không chỉ được phục hồi trong tình trạng trước đây, nhưng Người được biến đổi theo cách thức phản ánh cái giá Người đã trả cho việc cứu chuộc chúng ta.  Thiên Chúa không bấm một cái nút điện tử để phục hồi Chúa Giê-su.  Nhưng Người đưa Chúa Giê-su đi qua cái chết để tới một cuộc sống mới và vĩnh cửu.

          Tuy nhiên những vết thương tích của Chúa Giê-su là những dấu nói lên tình yêu Người yêu thương chúng ta, yêu cho đến chết.  Mỗi ngày Người mời gọi chúng ta hãy ngắm nhìn những thương tích này và nhận ra trong chúng bằng chứng chiến thắng của Người.  Thêm nữa, Người muốn thuyết phục chúng ta rằng Người có thể biến đổi những vết thương của chúng ta thành những dấu hiệu chiến thắng.  Đối với Người, không có tình huống nào là quá tuyệt vọng đến nỗi không thắng vượt được.

          Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a mang vết sẹo và thương tích, đã “cầu hôn” bạn.  Người đã từng sống lời hứa yêu thương và tôn trọng bạn cũng như trung thành với bạn mọi ngày trong đời bạn.  Nếu có lúc nào thấy nghi ngờ, bạn cứ nhìn vào chân tay Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa về những dấu chỉ chiến thắng của Chúa!  Xin Chúa làm cho đức tin của con vững mạnh trong quyền năng chữa lành và phục hồi của Chúa”.