Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 4:1-12

 

Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?  (Công vụ Tông đồ 4:7)

 

          Tại một hội chợ trên đường phố, các thành viên của một nhóm trẻ dựng lên một túp lều mời gọi những ai đang có nhu cầu và muốn đến xin cầu nguyện.  Họ thấy người thanh niên đang nhìn tấm biển ngữ của họ và lê bước trên đôi nạng của anh.  Họ hỏi anh:  “Chúng tôi có thể cùng anh cầu nguyện với Chúa Giê-su không?”

          Câu trả lời của anh khiến họ bàng hoàng:  “Giê-su là ai vậy?”

          Người ta vắn tắt nói cho anh biết Chúa Giê-su là ai, rồi họ cầu nguyện với anh.  Thật lạ lùng, anh được chữa lành và bắt đầu hăng say chia sẻ câu chuyện được chữa lành với những người chung quanh.  Nhóm trẻ cầu nguyện đã hy vọng và cầu xin cho người thanh niên được biết Chúa Giê-su nhiều hơn, không phải vì anh ta đã nghe kể một số dữ kiện về con người lạ lùng ấy, nhưng vì Người Ấy đã thay đổi cuộc sống của anh.

          Có lẽ đôi khi chúng ta gặp những người chẳng có ý niệm gì về Chúa Giê-su là ai, nhưng tất cả chúng ta đều biết được ai là những người chưa có mối tương quan cá nhân với Chúa, không kể những người (kể cả chúng ta) Chúa muốn kéo họ đi sâu vào mối tương quan với Người hơn.  Nếu những người này thấy được tình yêu của Chúa Giê-su hoạt động qua chúng ta, họ sẽ thấy được Chúa Giê-su là Đấng nào và cái thấy ấy sẽ khiến họ tìm kiếm hơn nữa.

          Lần tới bạn có ở chỗ công cộng hoặc một tiệm thực phẩm, hãy nhìn chung quanh bạn.  Chúa Giê-su yêu thương mọi người bạn đang nhìn thấy.  Có những người đang đau khổ;  Chúa ao ước chữa lành họ.  Có người đang buồn bã;  Chúa muốn an ủi họ.  Có người đang hạnh phúc;  Chúa muốn mừng cho họ.  Có người đang nhận ra những dấu chỉ hy vọng;  Chúa mong tăng thêm lòng tin tưởng cho họ.  Vậy bạn có thể là người đem Chúa đến gặp họ không?

          Bạn hãy quyết định mỗi ngày liên hệ với ít nhất một người.  “Cái áo đó thật là đẹp!  Chị mua ở đâu vậy?”  “Hôm nay tôi thấy bạn vui quá!  Chẳng phải tuyệt vời khi cảm nghiệm được những phúc lành của Chúa sao?”  Bạn hãy bắt đầu bằng một sự hỏi han như thế, rồi bạn sẽ thấy nó dẫn bạn đi tới đâu.   Đừng cố gượng ép bắt người ta phải nghe một đề tài “về Chúa”, nhưng cứ mở lòng đón nhận những gì có thể xảy đến.  Bạn chẳng bao giờ biết được Chúa sẽ dẫn bạn đi tới đâu!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa đi với con.  Xin ban cho con trái tim của Chúa để con đối xử với những người chung quanh.  Con muốn giúp họ đến để biết Chúa hơn”.