Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:19-31

 

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!  (Gio-an 20:28)

 

          Đôi khi chúng ta cũng khoác cho mình một cái nhãn hiệu có lúc đúng lúc sai.  Chắc chắn đây là trường hợp tương tự trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su đã hiện ra với các tông đồ, nhưng ông Tô-ma lại vắng mặt.  Khi các tông đồ khác nói với ông rằng Chúa hiện ra, ông không chấp nhận được điều ấy.  Thậm chí họ đã sống với nhau ba năm rồi, vậy mà ông vẫn nghi ngờ họ.

          Tin Mừng Gio-an đầy những từ ngữ tôn vinh Chúa Giê-su.  Có những người gọi Chúa Giê-su là một vị đại tiên tri.  Người khác gọi Chúa là Thầy.  Lại có người gọi Chúa là Đấng Ki-tô hoặc thậm chí là Con Thiên Chúa.  Nhưng chỉ có tông đồ Tô-ma, người duy nhất muôn đời mang tiếng là “kẻ nghi ngờ”, lại là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giê-su là “Chúa của con và Thiên Chúa của con” (Gio-an 20:28).  Theo lời linh mục Raymond Brown, học giả Kinh Thánh, Tô-ma đã công bố “một khẳng định đầy đủ nhất về bản thể Đức Ki-tô chưa từng thấy trên môi bất cứ người nào trong sách Tin Mừng”.

          Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa  của con!  Mọi phép lạ Chúa Giê-su đã thực hiện, nào là kẻ đã được người ta rỡ mái nhà và đưa xuống trước mặt Chúa, hay là việc Người chữa lành anh mù Ba-ti-mê, hoặc Chúa cho anh La-da-rô sống lại, tất cả đều ám chỉ về những danh hiệu trên của Chúa. Hết mọi lời giảng của Chúa, nào là Bài giảng trên núi, dụ ngôn đứa con hoang đàng, hoặc Luật Vàng yêu thương, cũng đều ám chỉ về hai danh hiệu trên.  Mọi mặc khải về lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa cũng ám chỉ Chúa Giê-su là Đấng nào và Người muốn chúng ta hãy gặp gỡ Người.

          Câu chuyện về thánh Tô-ma nói lên câu chuyện của mọi tín hữu trong lịch sử Giáo Hội.  Tô-ma dại diện cho mỗi người chúng ta khi chúng ta nói “Sao tôi thấy khó tin quá”.  Chúa Giê-su đã đổi mới đức tin của Tô-ma thế nào, thì Người cũng muốn đổi mới đức tin chúng ta khi chúng ta bị vướng mắc trong nghi ngờ.  Người muốn chúng ta cũng giống như Tô-ma – một dân tộc thắng vượt được bản chất hay nghi ngờ của con người chúng ta.  Người muốn giúp cho mỗi người chúng ta nói lên được rằng “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của con, là Thiên Chúa của con”.

          Vậy hôm nay và suốt tuần này, bạn hãy tuyên xưng Chúa bằng những danh hiệu này.  Rồi hãy xem ân sủng Người giúp bạn vững tin hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của con, là Thiên Chúa của con!”