Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 4:32-37

 

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.  Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.  (Công vụ Tông đồ 4:32)

 

          “Của tao, của tao, của tao!” Cả một bầy hải âu trong cuốn phim Finding Nemo đã kêu lên khi chúng nhìn thấy một con cua bé xíu.  Con nào cũng cố giành lấy con cua  ấy cho mình để làm bữa ăn tối, nên chúng kêu rất lớn!  Chẳng phải đôi khi ta cũng thấy mình giống như thế sao?

          Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác.  Chúng ta thấy các Ki-tô hữu tiên khởi quảng đại chia sẻ của cải mình, đến nỗi  “trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn” (Công vụ Tông đồ 4:34).  Thay vì kêu “của tao”, thì “không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng” (4:32).  Một điều gì đó đã xảy ra trong họ khi họ được rửa tội và đầy tràn Thánh Thần.  Họ bắt đầu cảm thấy mình có trách nhiệm đối với nhau và dấn thân chăm sóc cho nhau.

          Trong Năm thánh Lòng Thương Xót, chúng ta đã nghe rất nhiều về việc Chúa Giê-su muốn chúng ta làm tác nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Người.  Chúng ta đã nghe rất nhiều về lời kêu gọi hãy có lòng thương xót đối với nhau như Chúa thương xót chúng ta.  Nhưng điều này nhiều khi xem ra như một gánh nặng to lớn cho chúng ta.  “Làm sao tôi có thể bắt chước Chúa Giê-su?  Điều ấy dường như không thể làm nồi!”

          Nếu bạn đã từng cảm thấy như vậy, bạn hãy nhớ kỹ chân lý này:  bạn đang có Chúa Thánh Thần!  Chúa không khi nào bắt bạn phải ráng làm điều ấy một mình.  Tóm lại, đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đã đến – để cứu chúng ta khỏi tính ích kỷ và ban cho chúng ta sức mạnh để sống đời sống mới.  Vậy nếu bạn thấy mình đang ở trong tình trạng muốn nói “của tao!” thì bạn hãy quay về với Chúa Thánh Thần và cầu xin Người giúp đỡ.  Có thể rất đơn giản khi bạn thưa:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết quảng đại!”  Rồi bạn hãy bước thêm một bước nữa tiến gần đến thứ tình yêu mà các môn đệ tiên khởi của Chúa đã biểu lộ.  Hãy cố gắng hết sức mà xem Chúa Thánh Thần làm cho trái tim bạn mềm mại dần dần.

          Thiên Chúa không mong chúng ta hãy cho đi mọi sự nhân danh lòng quảng đại.  Nhưng bài đọc hôm nay cũng không phải chỉ là một câu chuyện thần tiên.  Đó là một bức tranh nói lên ước mong của Chúa là hết thảy chúng ta đều một lòng một ý.  Nhờ Thánh Thần của Người giúp đỡ, chắc chắn chúng ta có thể thực hiện được điều đó!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn biết sống quảng đại.  Xin giúp con thưa với Chúa Giê-su: ‘Đây tất cả là thuộc về Chúa’.  Xin Chúa giúp con biết nói giống như vậy với anh chị em con”.