Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Truyền Tin

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng!  (Lu-ca 1:28)   

 

          Thiên sứ Gáp-riên đã chào Mẹ Ma-ri-a bằng những lời ấy.  Thật là thú vị, vì từ Hy-lạp mà chúng ta thường đọc là “kính mừng” phải dịch ra là “Mừng vui lên”!  Chắc bạn cũng khó tưởng tượng được là sứ thần Gáp-riên sẽ nói với Mẹ Ma-ri-a:  “Mừng vui lên!  Bà sẽ rất thích sứ điệp của tôi”, phải không?  Thực vậy, sứ thần đang trao lại điều cuối cùng trong Tin Mừng:  Thiên Chúa sắp đến trần gian như là một người phàm – như trẻ sơ sinh, phải, một trẻ sơ sinh – và Đức Ma-ri-a sắp làm mẹ của trẻ sơ sinh ấy!  Hiểu rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, ngay cả việc một trinh nữ mang thai, nên Mẹ đã không ngần ngại chấp nhận thánh ý Thiên Chúa (Lu-ca 1:37).  Rồi như thế qua Mẹ, toàn thể thế giới có lý do để mừng vui.

          Mừng vui lên!  Đây là sứ điệp của Chúa gửi cho chúng ta mỗi ngày.  Cũng như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta là những kẻ lãnh nhận ân sủng Chúa.  Bạn hãy nhìn vào ngày sống của mình và hãy suy nghĩ về những biểu lộ của ân sủng Chúa đã tuôn đổ xuống trên bạn.  Bạn hãy mừng vui trong những cách bạn đáp lại ân sủng Người.  Bạn hãy mừng vui vì bạn đang tham dự vào công việc chia sẻ ân sủng Chúa với những người chung quanh.

          Mừng vui lên!  Cũng như Mẹ Ma-ri-a, bạn có thể chọn thi hành thánh ý Chúa.  Có lúc bạn có thể ngần ngại, sợ rằng nếu tuân theo thánh ý Người thì sẽ làm cho bạn mất vui.  Nhưng rồi bạn cũng có thể vui trong lòng thương xót của Người khi bạn thất bại.  Mừng vui lên, vì bạn có thể trở nên giống như Mẹ Ma-ri-a, tin rằng Thiên Chúa nhân lành và Người chẳng muốn điều gì khác ngoài những điều tốt dành cho bạn và những người thân của bạn.  Bạn cũng vui lên vì biết rằng khi bạn gắn bó với Chúa trong những lúc khó khăn, thì Người sẽ giúp bạn đứng vững và vui vẻ.

          Mừng vui lên!  Thiên Chúa đã tỏ ra cho bạn biết tâm trí Người.  Người tiếp tục nói với bạn qua Kinh Thánh, Giáo Hội và những thúc giục của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy vui lên vì Thiên Chúa đang ở giữa bạn, giống như Chúa Giê-su đã ở với Mẹ Ma-ri-a.  Mừng vui lên vì nhờ những lời của Chúa và những thúc giục của Người, bạn sẽ được hướng dẫn do chân lý của tình yêu và lòng nhân lành của Người.  Mừng vui lên vì Chúa Ki-tô ở với bạn để gìn giữ bạn khỏi lạc đường.  Trong một thế giới đang nghi ngờ Tin Mừng, bạn có thể đứng vững, vì biết rằng Chúa ở cùng bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chia sẻ thật nhiều với con, khi con hành trình về quê trời!  Nhờ Thánh Thần Chúa, xin giúp con thưa “xin vâng” với Chúa mỗi ngày”.