Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:16-21

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi (Gio-an 3:16)

 

          Nếu bạn đã dùng những loại thuốc bổ thì sẽ đọc được trên hộp thuốc lời minh định sau:  “Sản phẩm này không được chế biến để chẩn đoán, điều trị, chữa lành hoặc ngăn ngừa bất cứ thứ bệnh nào”.  Các nhà sản xuất muốn bạn biết rằng họ không bị ràng buộc về pháp lý nếu sản phẩm của họ không giúp được bạn.  Họ muốn bạn hiểu rõ điều gì sản phẩm không thể làm được và điều gì sản phẩm có thể làm được.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một minh định khác:       “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Gio-an 3:17).  Có lẽ thánh Gio-an đã thêm câu này vào để không ai có thể hiểu lầm sứ điệp đã nói đến ở trước câu này, là:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (3:16).  Gio-an muốn chúng ta phải tuyệt đối hiểu rõ ràng về điều Chúa Giê-su đã đến để thi hành – và điều Người đã không đến để thi hành.

          Minh định của Gio-an cần thiết cho ngày hôm nay giống như cho thế kỷ thứ nhất.  Quá nhiều người đã có cái nhìn tiêu cực về Tin Mừng.  Họ sợ hãi Thiên Chúa, coi Người như một Đấng giận dữ và trả thù, sẵn sàng trừng phạt người ta dù chỉ là một lỗi nhỏ.  Chúng ta có thể nghe những lời “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” như có vẻ đặt ra giới hạn (Gio-an 3:16).  Sự đe dọa phải chết đời đời tưởng chừng như rộng lớn hơn, còn phần thưởng – sự sống đời đời – thì quá cao vời.  “Sẽ ra sao nếu tôi không đủ mạnh tin?  Sẽ ra sao nếu tôi làm điều gì sai, rồi cuối cùng sẽ bị kết án đời đời?”

          Cho nên mới có minh định của Gio-an:  Thiên Chúa đã không sai Chúa Giê-su đến để lên án ai.  Nhưng Người sai Chúa Giê-su đến để cứu độ chúng ta.  Và không phải chỉ chúng ta thôi, mà còn cứu toàn thế giới nữa.  Minh định ấy thật rộng lớn, quảng đại và đầy hy vọng để bạn cũng được bao gồm trong đó!

          Vậy mỗi khi bạn cảm thấy mình bị lên án, hãy nhớ chân lý ấy.  Khi bạn ý thức mình đã phạm tội hoặc khi bạn nhớ lại những tội lỗi quá khứ, hãy lập lại điều này cho chính mình:  “Thiên Chúa đã ban cho tôi Chúa Giê-su để cứu độ tôi, chứ không phải để kết án tôi”.  Hãy để câu này trở thành lời niệm của bạn.  Bạn càng lập lại nhiều lần, nó càng ăn sâu vào tâm trí bạn và bạn càng cảm thấy được tự do và đầy vui mừng!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cứu chuộc con!  Xin giúp con biết luôn nhìn mình và người khác dưới ánh sáng của lòng quảng đại và thương xót của Cha”.