Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Khải Huyền 5:11-14

 

Con chiên đã bị giết nay xứng đáng.  (Khải Huyền 5:12)

 

          Trong Kinh Thánh, con số 7 thường mang một ý nghĩa đặc biệt.  Thí dụ, chương thứ nhất sách Sáng Thế mô tả công việc tạo dựng vũ trụ đã xảy ra trong bảy ngày.  Trong câu chuyện ông Nô-ê, bảy cặp mỗi loài vật thanh sạch được đem vào trong tàu.  Những con vật làm hy lễ phải ít nhất là bảy ngày tuổi trước khi chúng được chấp nhận dâng hiến.  Na-a-man, viên tướng chỉ huy đạo quân Xi-ri, mắc bệnh phong cùi, được ngôn sứ Ê-li-sa bảo nếu ông ấy muốn được chữa lành thì hãy đi tắm dưới sông Gio-đan bảy lần.  Và trong trận Giê-ri-khô, ông Giô-suê ra lệnh dân Ít-ra-en phải diễn hành chung quanh thành bảy ngày.

          Trong thần thoại Do-thái, con số 7 ám chỉ sự trọn vẹn, hoàn tất và thành công.  Và trong Kinh Thánh, nó được sử dụng để nói lên sự hoàn hảo của Thiên Chúa.  Thí dụ ngôn sứ I-sai-a đã kể ra bảy đức tính của Đấng Mê-si-a:  khôn ngoan, hiểu biết, hướng dẫn, mạnh mẽ, thông minh, thánh thiện và kính sợ Đức Chúa.

          Cho nên không lạ gì khi bài đọc thứ hai hôm nay sử dụng bảy từ để diễn tả việc chúc tụng và tôn kính mà Chúa Giê-su xứng đáng lãnh nhận:  “phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Khải Huyền 5:12).  Nói cách khác, Chúa Giê-su xứng đáng để chúng ta thờ lạy, tôn sùng và vâng phục.

          Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta nói lên cùng một điều ấy.  Chúng ta mừng kính Chúa Giê-su là Đấng nào và điều Người đã làm cho chúng ta bằng cách chết đi và phục sinh.  Chúng ta đang thưa với Người:  “Lạy Chúa Giê-su, chúng con kính dâng Chúa mọi uy quyền, giàu sang, khôn ngoan và sức mạnh.  Chúng con tuyên xưng Chúa xứng đáng lãnh nhận mọi vinh hiển, danh dự và chúc tụng”.

          Vậy hôm nay khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy nghĩ đến con số 7.  Rồi bạn hãy làm những gì các thiên thần và các thánh đang làm.  Bạn hãy cùng với các ngài quỳ gối xuống và thờ lạy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hình ảnh vẹn toàn nói lên tình yêu của Chúa Cha.  Con chúc tụng Chúa với tất cả tâm hồn, và con xin phó dâng cuộc đời con cho Chúa”.