Thứ Ba tuần III Phục Sinh   

Suy niệm Công vụ Tông đồ 7:51 – 8:1

 

Kìa, tôi thấy trời mở ra.  (Công vụ Tông đồ 7:56)

 

          Quả thực là một quang cảnh tuyệt vời!  Khi Tê-pha-nô khiển trách các kỳ lão và kinh sư, họ giận sôi lên và đã ném đá ngài cho đến chết.  Nhưng trước khi bị hành quyết, Tê-pha-nô loan báo rằng ngài nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa ở trên tầng trời mở ra.

          Chúng ta thường coi những lời của thánh Tê-pha-nô như là lời tuyên bố về một thị kiến mới và lớn lao xảy đến cho ngài ngay trước giờ chết.  Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta nhìn thị kiến ấy theo một góc độ khác?  Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên Tê-pha-nô gặp gỡ Chúa!  Có thể ngài đã không thấy Chúa bằng con mắt thân xác mỗi ngày, nhưng chắc chắn ngài đã “thấy” Chúa bằng nhiều cách khác, nhiều lần trước lần này.  Theo cách thánh sử Lu-ca mô tả trong sách Công vụ, thì thánh Tê-pha-nô đã là “người đầy lòng tin và đầy ơn Thánh Thần” trước cả khi ngài làm cho một số đồng bào Do-thái của ngài nổi giận (Công vụ 6:5).  Thực vậy, chính chứng từ của đời sống ngài với Chúa trước hết đã làm cho họ bị giao động (6:8).  Thánh Tê-pha-nô đã học tín thác nơi Chúa;  ngài đã cảm nghiệm được các tầng trời “đang mở ra” cho ngài.

          Cảm nghiệm của thánh Tê-pha-nô có thể ngược lại với cảm nghiệm của chúng ta, nhưng không nhất thiết phải như vậy đâu!  Ý tưởng về tầng trời mở ra không phải là ý tưởng dành riêng cho các vị đại thánh và tử đạo của Giáo Hội.  Nó chỉ có nghĩa là nhờ thánh giá của Chúa Giê-su, hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và dân Người – giữa trời với đất – đã được cất đi.  Nó có nghĩa là nếu chúng ta tin và được rửa tội thì đều có thể “thấy” Chúa Giê-su mỗi ngày, khi chúng ta đến với Người trong cầu nguyện và tìm kiếm lời Người trong Kinh Thánh.  Chúng ta có thể cảm nghiệm trời mở ra cho chúng ta, khi chúng ta cảm nhận được tình yêu của Người và khi chúng ta được ơn chia sẻ tình yêu ấy với những người chung quanh chúng ta.

          Đó là bí quyết để thánh Tê-pha-nô được can đảm trong ngày ngài phải chết.  Bằng cách theo đuổi lời Chúa hứa cho ngài được thấy tầng trời mở ra trong những ngày còn thái bình, ngài đã có thể tìm thấy Chúa trong ngày ngài cần đến Người nhất.

          Điều ấy không có gì khác đối với bạn.  Chúa Giê-su muốn mở mắt bạn mỗi ngày để bạn có thể thấy Người và cảm nhận tình yêu của Người.  Đó là gia nghiệp của người con cái Chúa.  Vậy hôm nay bạn hãy đến mà nhận lấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã muốn tỏ mình ra cho con thấy.  Xin Chúa giúp con nhìn Chúa rõ hơn mỗi ngày.  Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa”.