Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.  (Gio-an 6:29)

 

          Có một điều đáng khen nơi đám đông dân chúng đã đi theo Chúa Giê-su, đó là họ rất kiên trì.  Nhiều người trong số họ đã chứng kiến Chúa chữa lành kẻ mù lòa, què quặt và các thứ bệnh tật, rồi nhiều người trong họ lại được dưỡng nuôi cách lạ lùng ngày hôm trước.  Giờ đây khi Chúa Giê-su rời khỏi họ, họ tìm kiếm Người khắp nơi cho đến lúc gặp được Người ở bên kia bờ hồ.  Và như chúng ta thấy, qua mấy ngày sau lòng kiên trì của họ đã biến mất mà không ai ngờ.

          Khi tìm thấy Chúa Giê-su, dân chúng hỏi Người làm cách nào Người sang tới bờ hồ bên kia vì tất cả các thuyền đã cùng đi mà không có Chúa.  Nhưng Chúa Giê-su không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của họ.  Ngược lại, Người cho họ biết thêm Người là Đấng nào.  Cho tới giờ phút này, dân chúng bị lôi cuốn đến với Người là vì các phép lạ Người đã thực hiện.  Giờ đây đến lúc họ phải nhìn qua những dấu lạ để nhận ra những chân lý Người muốn cho họ biết.  Người muốn dẫn họ tới đức tin vào Người là Con Thiên Chúa và Bánh Hằng Sống.  Phép lạ hóa bánh ra nhiều chỉ là khúc dạo đầu chuẩn bị cho phép lạ sâu xa hơn, đó là Người ban chính Mình Máu Người để đem lại sự sống đời đời cho hết thảy những ai tin vào Người.

          “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người sai đến” (Gio-an 6:29).  Đây là những lời khó nghe.  Dân chúng vẫn còn muốn thấy những dấu chỉ của trần gian để họ không phải đối diện với thử thách đức tin.  Thông cảm cho họ cũng không phải là điều khó làm!  Đức tin không luôn là một hành trình dễ dàng.  Khi cuộc sống tốt đẹp và chúng ta có thật nhiều dấu chỉ trần thế nói lên tình yêu Thiên Chúa, thì dễ dàng tin.  Tuy nhiên, chính giữa những lúc cuộc đời gặp giông tố, đức tin chúng ta lại có thể phát triển hơn.

          Đây cũng là thời gian cần phải có sự kiên trì đích thực.  Dù bạn gặp lúc thuận tiện cũng như khi khó khăn, hãy cố gắng lớn lên trong đức tin của bạn.  Đừng bao giờ ngừng hỏi những câu hỏi và sử dụng tài năng trí tuệ Chúa ban để nhận ra chân lý của mọi tình huống bạn đang sống.  Làm như vậy, đức tin của bạn sẽ phát triển và trưởng thành.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố ơn đức tin Chúa đã ban cho con.  Xin Chúa giúp con kiên trì tìm kiếm Chúa trong mọi sự”.