Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 9:1-20

 

Lạy Chúa, con đây.  (Công vụ Tông đồ 9:10)

 

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy Chúa xin ông Kha-na-ni-a làm một điều hết sức nguy hiểm:  là đến gặp một người đã cố gắng lùng bắt các Ki-tô hữu giống như ông để tiêu diệt họ.  Kha-na-ni-a đã có đức tin vững mạnh và ông biết Thiên Chúa có thể hoàn toàn tự mình chữa lành cho Sa-un, nhưng ông không nghi ngờ đức khôn ngoan của Thiên Chúa.  Do đó ông đã can đảm làm theo lời Chúa dạy.

          Nhưng tại sao Chúa lại làm như thế?  Tại sao Người sai Kha-na-ni-a đi chữa lành cho Sa-un?  Bởi vì Chúa biết sự liên kết giữa con người với nhau thật là có giá trị.  Người biết Sa-un đang cần cảm nhận được lòng ưu ái của một tín hữu tựa như phương thức giúp cho trái tim ông mềm lại.  Người cũng cần đến ông Kha-na-ni-a để làm chứng cho sự chân thực thay đổi tâm hồn của Sa-un, để ông có thể bảo đảm với các tín hữu khác biết rằng quả thực Sa-un đã trở về với họ.

          Như Chúa đã sai Kha-na-ni-a đem ân sủng và chữa lành đến cho Sa-un, Người cũng xin chúng ta hãy đem chữa lành đến với những người có lẽ không ưa thích chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta có thể chỉ cần cầu nguyện cho họ thôi là đủ, nhưng có nhiều lần Chúa còn muốn chúng ta hãy thêm bàn tay chữa lành ấy vào việc cầu nguyện chuyển cầu cho anh chị em nữa.

          Có thể hôm nay chúng ta cảm thấy được lôi kéo tới gặp một người đang buồn sầu hoặc dường như đang phải phấn đấu.  Hoặc có lẽ bạn sẽ chạy đến với một người mà bạn nghĩ họ không đáng nhận sự ưu ái của bạn.  Dĩ nhiên, hãy cầu nguyện cho người ấy, nhưng bạn cũng hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn chỉ cho người ấy nhận ra tình yêu của Chúa Ki-tô.  Đặc biệt trong Năm thánh lòng Chúa thương xót này, Chúa xin chúng ta hãy lấy tình yêu đáp lại thù ghét hoặc hiểu lầm.  Người muốn ban cho chúng ta lòng can đảm để tha thứ và những lời cảm thông có thể mang ơn chữa lành đến trong cuộc gặp gỡ.

          Chúa muốn chúng ta là hiện thân cho lòng thương xót, tình yêu và sự chữa lành của Người.  Vậy nhiều người đang cô đơn và đau khổ, nên tất cả những gì họ cần, đó là một bàn tay nhẹ nhàng chạm đến, một nụ cười thân thiện, những lời cảm thông.  Cho nên bạn hãy bắt chước ông Kha-na-ni-a và nói:  “Lạy Chúa, con đây!”  Rồi bạn hãy bước đi trong đức tin.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con đức khôn ngoan, can đảm và đức tin, để con đến với những người chung quanh đang cần được biết bàn tay chữa lành của Chúa”.