Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 98:1-4

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.  (Thánh Vịnh 98:1)

 

          Tại sao chúng ta cần phải ca hát?  Bởi vì ca hát liên hệ đến tâm hồn cũng như tâm trí chúng ta, và vì Chúa chăm sóc cho toàn thể con người chúng ta, kể luôn những xúc cảm của chúng ta.  Người muốn thở sự sống vào trong tinh thần, tâm trí và thân xác chúng ta.  Ca hát là để cho Chúa bước vào tất cả con người chúng ta bằng cách mà ngôn ngữ bình thường không làm được.  Rồi nếu chúng ta thấy khó mở lòng, thì ca hát có thể mở đường cho Thánh Thần của Người hoạt động nơi chúng ta.

          Vậy bạn hãy hát lên!  Hãy hát mừng chiến thắng của Chúa Giê-su, chiến thắng tội lỗi trên thập giá.  Hãy hát mừng vì Thiên Chúa đã ban chiến thắng cho bạn nhờ Chúa Ki-tô (1 Cô-rin-tô 15:57).  Hãy hát lên vì bạn không còn phải sống sa lầy trong tội lỗi và tủi hổ.  Hãy hát lên vì bạn đến được với Chúa Cha nhờ máu Chúa Giê-su đổ ra trên thập giá.  Hãy hát lên vì Đấng luôn trung tín sẽ rửa bạn sạch trong nước hằng sống tinh tuyền.  Những điều ấy không phải chỉ là những gì chúng ta hy vọng sẽ xảy ra, nhưng là những lời hứa chắc chắn của Thiên Chúa!

          Phải, hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới!  Hãy hát mừng đức công chính của Thiên Chúa được biểu lộ qua lòng thương xót và nhân từ không thể đo lường của Thiên Chúa.  Hãy hát mừng sự nhiệt tình Người dành cho kế hoạch và thánh ý Người, là để không một ai phải hư đi, nhưng mọi người sẽ “được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Ti-mô-thê 2:4).  Hãy hát lên vì Người đã cứu chuộc bạn khỏi tội lỗi – phải, thậm chí cả những tội bạn đã mang trên mình.  Hãy hát lên vì Người muốn làm cho bạn nên thánh thiện và không gì đáng trách – rồi cũng vì Người trung thành và sẽ thực hiện điều ấy!

          Bạn hãy hát lên vì Chúa muốn làm cho bạn nên thánh thiện và không gì đáng trách trước mắt Người cũng như trước mắt những người chung quanh bạn.  Bạn hãy hát lên bài ca tạ ơn vì Người dẫn dắt bạn theo đường lối công chính hôm nay.  Hãy hát lên vì Người thanh tẩy lương tâm bạn và cho bạn được nghỉ ngơi.  Hãy hát mừng những gì là tinh tuyền và ngay thẳng, đáng yêu và tốt đẹp.  Hãy mừng hát khi bạn nhận ra lòng từ ái và trung thành của Chúa đối với bạn.  Hãy hát mừng khi bạn ao ước được biết nhiều hơn nữa về tất cả những điều kể trên, để cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa mỗi ngày một sâu xa hơn.  Hãy hát lên một bài ca mới, bài ca các thiên thần và các thánh đang ca hát trên thiên đàng lúc này rằng:  “Thiên Chúa thật nhân lành!  Người đã làm những điều kỳ diệu!”

 

          “Lạy Cha, Cha thật là kỳ diệu!  Con chúc tụng Cha vì lòng nhân từ Cha dành cho cuộc đời con.  Cha là Đấng trung thành, chính trực và đầy lòng thương xót, nên con rất khao khát được cảm nghiệm nhiều hơn nữa về Cha.  Lạy Cha, hôm nay con sẽ hát lên mừng chiến thắng và lòng thương xót của Cha!”