Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 11:1-18

 

Thánh Thần đã ngự xuống trên họ.  (Công vụ Tông đồ 11:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang ở trong khóa đào tạo giải phẫu não bộ, rồi một ngày kia khi tất cả các bác sĩ đều vắng mặt thì có một ca khẩn cấp đưa tới.  Bạn phải làm một việc chọn lựa:  giải phẫu và chấp nhận những rủi ro, hay là cứ chờ đợi, chậm chí sẽ có những biến chứng khó khăn.

          Trong đoạn sách Công vụ Tông đồ hôm nay, Phê-rô không thực hiện cuộc giải phẫu não bộ, nhưng ông  phải mau chóng làm một quyết định sẽ nảy sinh những hiệu quả vĩnh viễn cho Giáo Hội.  Liều lĩnh chấp nhận hậu quả, ông đã đi ngược lại lối thực hành Do-thái và quyết định đón nhận những anh chị em ngoài Do-thái vào trong đức tin Ki-tô giáo.  Nên bây giờ ông phải bênh vực cho những hành động của mình.

          Nhìn lại quá khứ, thật khó mà tin được rằng những người Dân ngoại (hầu hết là chúng ta) đã không luôn là những người ở trong cuộc.  Nhưng đúng như vậy!  Bao nhiêu thế kỷ đầy định kiến và thiếu tin tưởng đã chồng chất chống lại người Dân ngoại.  Họ là những kẻ “không thanh sạch”, những kẻ tội lỗi không bao giờ được đón nhận Luật Chúa – chưa kể tới điều họ là những kẻ đã xâm lăng, đàn áp và bóc lột dân Do-thái trong nhiều thế kỷ.  Phải là công việc quan trọng của Chúa Thánh Thần để thuyết phục Phê-rô thay đổi cách tiếp cận đã có từ trước đến nay đối với người Dân ngoại.

          Đối với nhiều người chúng ta, vấn đề gai góc về mối tương quan Do-thái với Dân ngoại vẫn còn là một ý niệm xa lạ.  Lại nữa, những định kiến khác có thể tạo nên cách chúng ta đối xử với những người khác biệt chúng ta.  Đó có thể là vì cách nói năng hoặc ăn mặc của một người khác với chúng ta.  Có thể vì những khác biệt xã hội hay màu da khiến chúng ta không ưa.  Có lẽ là một nhóm có lối thờ phượng hơi khác, mặc dù vẫn thuộc trong Giáo Hội.  Không thiếu gì những lý do chia rẽ giữa dân Thiên Chúa!

          Có bao giờ bạn nhận ra khi nghĩ về những người khác biệt như thế, bạn cảm thấy một chút động lực thúc giục mình đến với họ và thân thiện với họ không?  Động lực ấy tuy có thể mờ nhạt hoặc có thể chỉ là lướt qua, nhưng nó vẫn còn đó.  Chính Chúa Thánh Thần đang chuyển động trong tâm hồn bạn!  Người đang giúp bạn bỏ đi những thiên kiến cá nhân của bạn để nhìn những người kia như là anh chị em của bạn.

          Nếu bạn thấy khó có thể chấp nhận được một người nào đó khác với bạn, hãy cố gắng xin Chúa Thánh Thần giúp bạn làm cho trái tim bạn mềm lại.  Cũng không sao nếu bạn không “cảm nhận” có một sự thay đổi tức thời.  Cứ tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ, rồi bạn sẽ từ từ thấy có những thay đổi.  Bạn sẽ thấy mình kiên nhẫn hơn và dễ tha thứ hơn.  Những điều trước đây đã làm cho bạn khó chịu sẽ dần dần không làm cho bạn thấy nhức nhối nữa.  Hãy ở bên Chúa Thánh Thần, rồi Người sẽ thực hiện một sự thay đổi!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống tâm hồn con.  Xin Chúa đem sự hiệp nhất đến giữa dân thánh Chúa”.