Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 13:16-20

 

Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.  (Gio-an 13:17)

 

          Chúng ta thường hay hỏi câu hỏi viết chữ hoa sau đây:  “Thánh ý Chúa dành cho đời tôi là gì?”,  khi chúng ta thắc mắc về kế hoạch của Chúa liên quan tới nghề nghiệp, hoàn cảnh sống và mục đích cuộc đời chúng ta.  Dĩ nhiên đó là những câu hỏi rất quan trọng.  Chúa muốn giúp chúng ta khám phá ra đường lối của Người dành cho chúng ta và ảnh hưởng chúng ta có thể có trên công cuộc tạo dựng của Người.

          Tuy nhiên, đó cũng không phải là những chọn lựa chúng ta làm ngày này qua ngày khác.  Chúng ta chỉ bước một bước nhỏ ở trước mặt chúng ta ngày hôm đó và bước đi trong tình yêu thôi.  Hầu như lúc nào chúng ta cũng hiểu được bước nhỏ ấy là gì:  “Tôi cần giặt quần áo, đón con ở trường học, hoặc xem lại báo cáo tổng kết công việc trong ngày của sở làm.  Tôi sẽ dần dần hiểu được những bổn phận khác trong ngày sống”.  Câu hỏi quan trọng nhất, đó là tôi có làm những việc này với lòng yêu mến Chúa và yêu thương những người ở trước mặt tôi không.

          Trong cuốn Đôi tai của tâm hồn, tác giả là nữ tài tử Dolores Hart, sau này trở thành một nữ tu, kể lại cuộc đàm thoại với vị nữ tu đã thành lập một tu viện tại Hoa-kỳ sau khi tu viện của bà ở bên Pháp đã bị quân đội Đức quốc xã giải tán.  Giải thích những gì được bắt đầu lúc khởi sự công trình, bà nói:  “Bí quyết để giữ cho nơi này tiếp tục bước sang bước kế tiếp phải làm, đó là đừng phí phạm thời giờ để mà lo lắng”.  Lấy một hình ảnh xây dựng để so sánh, bà nói:  “Đó là một diễn trình liên tục cưa xẻ để xây dựng, nhưng đồng thời cần phải ráng quét dọn mạt cưa đi cho sạch sẽ”.

          Họa khi chúng ta mới có được cái nhìn bao quát lúc ban đầu.  Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta thấy những bước nhỏ.  Rồi khi đã hết sức trung thành thực hiện, chúng ta sẽ hiểu được Người và kế hoạch to lớn hơn một chút của Người.  Điều ấy giống như một vòng xoáy theo hướng đi lên, để rồi từng bước vâng phục sẽ mở ra những cái nhìn và cơ hội mới cho chúng ta cùng làm việc với Chúa và xây dựng vương quốc Người.  Có thể phải qua nhiều bước trước khi chúng ta dò dẫm với những gì mình đang xây dựng, nhưng kết quả sẽ mỗi lúc một rõ rệt hơn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con cùng xây dựng với Chúa.  Hôm nay xin Chúa giúp con bước theo bước trước mặt con, đang khi con được mạnh mẽ nhờ tình yêu Chúa”.