Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-6

 

Làm sao chúng con biết được đường?  (Gio-an 14:5)

 

          Em của bạn sắp phải đi một chuyến công tác, nhưng nó không nói cho bạn biết là đi đâu.  Nó bảo:  “Đến giờ này đáng lẽ anh phải biết rõ là em đi đâu chứ”.  Rõ ràng đó không phải là cái biết về địa lý bạn cần biết, nhưng là cái biết về con người đứa em của bạn, tức những đường lối và thói quen của nó.

          Đêm trước khi chịu cuộc Thương khó, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng Người sắp về “nhà Cha của Người”.  Người nói là có rất nhiều “chỗ cư ngụ” dành cho họ ở đấy, và thật đáng ngạc nhiên là họ đã biết phải làm thế nào để tới đó rồi (Gio-an 14:2).

          Có thể bạn rất thích thú với phản ứng ngạc nhiên của các môn đệ:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (14:5).  Điều các môn đệ chưa hiểu, đó là họ không cần một tấm bản đồ để tới được điểm hẹn;  nhưng họ cần một người.  Họ cần Chúa – con đường sống, các chân lý Người đã dạy và chính sự sống Người đã đổ tràn qua những hy sinh cho họ.

          Thật là một giáo lý cách mạng!  Dĩ nhiên Chúa Giê-su ban cho chúng ta những lệnh truyền làm lối sống, nhưng Người cũng tóm tắt tất cả vào hai điều răn trọng nhất mến Chúa và yêu thương nhau.  Nếu chúng ta chỉ cố gắng thực thi hai điều này thôi, thì mọi sự khác sẽ đâu vào đó.

          Bạn chẳng thấy thật là yên ủi khi bạn không cần gắn bó với từng đường hướng một để gặp được “nơi cư ngụ” ở trên trời sao?  Đúng vậy, nơi cư ngụ ấy không ở xa chúng ta đâu.  Một lát sau khi Chúa bảo các môn đệ rằng Người là con đường, thì Người lại cho họ một lời hứa khác:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Gio-an 14:23).  Bạn là nơi Thiên Chúa cư ngụ – Người đã ở trong bạn rồi!

          Đây là một nghịch lý của đời sống Ki-tô hữu:  bạn càng thu xếp để có giờ ở với Chúa Giê-su, bạn càng tiến xa trên con đường kết hiệp với Người.  Con đường không phải là một chuỗi những chỉ thị phải theo;  nhưng đó là một Người để bạn yêu mến.  Lại nữa, Người này còn yêu thương bạn nữa.  Người muốn cư ngụ trong bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường, sự thật và sự sống của con”.