Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 15:7-21

 

Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.  (Công vụ Tông đồ 15:19)

 

          Từ bao thế kỷ, dân Ít-ra-en đã được dạy rằng những người gốc dân ngoại là ô uế.  Chỉ cần bước vào nhà của một người dân ngoại cũng đủ làm cho người Do-thái trở nên ô uế và họ phải trải qua nhiều bước thanh tẩy mới có thể được sạch trở lại.

          Vậy bạn thử tưởng tượng các tông đồ hết sức ngạc nhiên khi họ ý thức rằng Chúa Thánh Thần cũng gọi những người dân ngoại vào trong Giáo Hội.  Bất ngờ lần đầu tiên trong lịch sử, Thiên Chúa đã bảo họ phải dẹp bỏ những truyền thống tránh tiếp xúc với người dân ngoại.  Đúng thế, Thiên Chúa dạy họ hãy đón nhận những tín hữu mới là những người “ô uế” và hãy gọi họ là anh chị em của mình trong Chúa Ki-tô.

          Điều ấy chắc chắn khiến các Ki-tô hữu phải rất vất vả mới thực hiện nổi và đó chính là một minh chứng cho quyền năng của Chúa Thánh Thần làm cho hai dân tộc kết hợp với nhau một cách rất hài hòa.

          Ngày nay, lý tưởng về một Giáo Hội phổ quát hình thành do các dân tộc khắp nơi trên thế giới cần phải được thành tựu.  Lại nữa, đôi khi người ta phàn nàn rằng người Công giáo có thể quá khép kín.  Có lẽ chúng ta đã một cách nào đó coi thường những Ki-tô hữu thuộc những truyền thống khác.  Có lẽ chúng ta tránh làm bạn với những người không phải là Ki-tô hữu.  Hoặc có thể chúng ta quá nhấn mạnh đến những điều phân cách chúng ta với những người khác trên thế giới, thay vì nhấn mạnh đến những điều hiệp nhất chúng ta lại.

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện những bước rất táo bạo nhằm giúp thắng vượt sự phân cách này.  Khi du hành, ngài thường có hai người đi theo:  một vị ráp-bi Do-thái và một người Hồi giáo, cả hai người này ngài đã quen biết khi còn sống ở Á-căn-đình.  Tình bạn này rất quan trọng đối với ngài vì nó giúp ngài giữ được tầm nhìn xa rộng và dễ đón nhận người khác.

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết tâm phát huy tình bạn với những người khác đạo – hoặc những người không có niềm tin nào hết – nên ngài khích lệ chúng ta hãy làm như vậy.  Hôm nay, bạn hãy xét xem mình có thể mở cuộc sống ra để đón nhận những người theo văn hóa hoặc truyền thống khác.  Bạn hãy đến với họ trong tình bạn, chứ đừng nhắm mục đích làm cho họ trở lại đạo.  Hãy trân trọng con người độc đáo Thiên Chúa đã tạo dựng và hãy để Chúa Thánh Thần kết nối các bạn lại với nhau trong tình yêu.

 

          Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để mở lòng đón nhận những người không cùng một đức tin với con.  Xin Chúa giúp con bắt chước tình yêu Chúa yêu thương mọi người.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn làm một người bạn của mọi người”.