Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:12-17

 

Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.  (Gio-an 15:16)

 

          To hay nhỏ?  Ăn trong tiệm hay đem theo?  Có muốn sữa và đường không?  Đó chỉ là một ít trong nhiều chọn lựa chúng ta thường làm.  Những chọn lựa ấy có vẻ rất là vô nghĩa trong một chương trình to lớn, nhưng chúng lại thực sự ảnh hưởng trên chúng ta.

          Hôm nay chúng ta hãy chú tâm đến một chọn lựa rất quan trọng mà Chúa Giê-su đã làm và chú tâm đến hiệu quả của chọn lựa ấy đối với chúng ta:  Người đã chọn chính bạn.

          Phải, Chúa Giê-su đã tuyển chọn bạn, đặc biệt là bạn.  Bạn “quý giá” và “được trân trọng” trước mặt Người (I-sai-a 43:4).  Bạn thuộc về Người như cô dâu thuộc về chàng rể hoặc anh chị em thuộc một gia đình sống gần gũi nhau.

          Tình yêu của Chúa Giê-su yêu thương bạn không cố định;  nhưng nó năng động!  Nó gợi hứng cho Chúa tạo dựng thế giới và ban thế giới cho bạn như một quà tặng.  Nó làm cho bạn hiện hữu và là động lực để Chúa Giê-su trở nên một con người vì phần rỗi của bạn.  Nó thúc giục Người sống giống như bạn trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, Người đã chết đi và sống lại.  Người đã làm tất cả những điều ấy vì bạn.

          Vậy điều này nói cho bạn biết những gì về bạn?  Dĩ nhiên là rất nhiều!  Trước hết và quan trọng hơn cả, nó nói rằng bạn đã được ghi dấu bằng tình yêu Thiên Chúa.  Bạn đã được tràn đầy cùng một Thánh Thần, Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy từ kẻ chết.  Rồi nó cho thấy là bạn đã được tuyển chọn – chính tay Người tuyển chọn – do Thiên Chúa toàn năng, để bạn “ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái sẽ tồn tại” (Gio-an 15:16).

          Bạn thử nhìn chung quanh xem:  Chúa Giê-su đã đặt bạn ở giữa cánh đồng truyền giáo.  Bạn hãy nghĩ đến gia đình bạn.  Người muốn bạn mỗi ngày bày tỏ tình yêu của bạn đối với mọi người trong gia đình, trong lời nói, trong tư tưởng và trong hành động.  Bạn hãy nghĩ đến công ăn việc làm của bạn.  Chúa Giê-su đã đặt bạn ở đó, bất kể công việc hằng ngày của bạn quan trọng ở mức độ nào, để bạn có thể đem lại vinh quang cho Người.  Thế còn hàng xóm láng giềng của bạn, bạn bè và cả đến những người xa lạ thì sao?  Hãy cầu nguyện cho họ, và hãy phục vụ họ – rồi hãy vui mừng nhìn xem kết quả là hoa trái đến với họ.

          Chung quanh chúng ta có không biết bao nhiêu cơ hội để sinh hoa trái và hoa trái tồn tại vĩnh viễn.  Tại sao?  Vì chúng ta đã được tuyển chọn – chúng ta đã được Chúa tự tay chọn và sai đi rồi lại được ban sức mạnh – do chính Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con.  Xin Chúa giúp con bắt chước Chúa mà ra đi và sinh được hoa trái tồn tại vĩnh viễn”.