Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Cha Thầy là người trồng nho.  (Gio-an 15:1)

 

          Ở chương trước câu chuyện này, ông Phi-líp-phê đã xin Chúa Giê-su:  “Xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha”, nên Chúa đã trả lời ông:  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Gio-an 14:8,9).  Bây giờ là đến bài học bổ túc, trong đó Chúa Giê-su dạy chúng ta biết không những Chúa Cha là Đấng nào, mà còn dạy chúng ta biết Người muốn chúng ta làm điều gì nữa.

          Với chỉ một chút tưởng tượng, bạn có thể hình dung ra khung cảnh:  Sau khi ăn lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su và các môn đệ đã đi tới vườn Ghết-sê-ma-ni.  Khi các ngài đi qua một vườn nho, Chúa Giê-su đưa ngón tay vuốt ve những cành nho đầy lá và những chùm quả mịn màng.  Mắt Chúa ánh lên niềm cảm hứng, Người quay lại nhìn Phi-líp-phê và các môn đệ khác và diễn tả về Chúa Cha như sau:  “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho” (Gio-an 15:1). 

          Phi-líp-phê không phải là người duy nhất gặp khó khăn “thấy” Chúa Cha.  Mỗi người chúng ta cũng mong có được một mối tương quan sâu xa hơn với Người.  Chúng ta tưởng tượng rằng mình sẽ khám phá được một cuộc sống và bình an lớn lao hơn nếu chúng ta được nghỉ ngơi trong vòng tay êm ấm của Người.  Và điều ấy là thực, chúng ta có thể chứ!  Nhưng chúng ta thường cần được giúp đỡ để thấy Chúa.  Phải, chúng ta biết Chúa Giê-su và Chúa Cha là một.  Thậm chí ngay ở trần thế này, chúng ta vẫn có thể có được những người cha để chúng ta nhìn lên như gương mẫu cho mình.  Nhưng ngay cả những người cha tốt nhất cũng không hoàn toàn giống được Cha trên trời của chúng ta.  Cho nên chúng ta vẫn cảm thấy Chúa Cha ở xa hoặc chúng ta bằng lòng với cảm nghiệm hạn hẹp về Người.

          Bạn hãy nhớ đến người trồng nho!  Chúng ta quen với hình ảnh Chúa Giê-su hoạt động và hữu hình trong đời sống chúng ta.  Nhưng ở đây Chúa Cha cũng là Đấng hoạt động khi Người vun xới và chăm sóc một khu vườn.  Bạn cũng hãy nhớ khi Chúa Giê-su nói rằng Người và Chúa Cha là một, thì Người có ý nói chúng ta không thể tách rời các Ngài ra làm hai được.  Vậy khi Chúa Giê-su đến sống trong chúng ta, thì Chúa Cha cũng sống trong chúng ta!

          Do đó, mỗi khi bạn thấy Chúa Giê-su – trong Tin Mừng, trong cầu nguyện hoặc khi bạn chăm chú nhìn lên Chúa chịu đóng đinh thập giá – bạn hãy nhớ là bạn cũng đến mặt gặp mặt với Cha của bạn.  Là người trồng nho khôn ngoan, Cha bạn biết chính xác điều gì Người phải làm để giúp bạn phát triển và lớn lên.  Người sẽ tưới bạn bằng tình yêu chan chứa của Người.  Người sẽ tỉa đi nơi bạn những gì cần cắt tỉa.  Rồi Người sẽ giúp bạn sinh hoa trái phong phú nhất.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin chỉ cho con thấy Chúa Cha một cách mới mẻ.  Con muốn ‘thấy’ Người yêu thương con biết chừng nào!”