Thứ Ba tuần VI Phục Sinh    

Suy niệm Gio-an 14:6-14

Lễ kính thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê tông đồ

 

Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.  (Gio-an 14: 6)

 

          Khi xin việc tại một công ty lớn, nhất định bạn sẽ phải liên hệ với ban nhân sự.  Đó có thể giống như một tiến trình rất khó khăn.  Có hàng trăm đơn xin việc và lý lịch để người ta cứu xét, cho nên nếu bạn không xuất sắc thì thế nào đơn của bạn cũng sẽ bị loại bỏ ngay.  Nếu bạn còn đủ may mắn để đơn không bị cắt, bạn cũng phải chạy đua với những ứng viên đứng hàng đầu.  Nếu bạn vẫn còn được sống sót, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình được chúc phúc!

          Khi chúng ta nghe Chúa Giê-su nói:  “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”, có thể chúng ta tưởng Chúa cũng giống như người điều hành ban nhân sự (Gio-an 14:6).  Chúng ta hình dung Người đang đứng khoanh tay, gạt bỏ đi những kẻ nào không đủ những gì cần phải có để được vào thiên đàng.  Nhưng bạn hãy nhìn ông Phi-líp-phê, một trong hai vị thánh chúng ta mừng lễ hôm nay.  Ngay lúc này, ông chẳng có gì trong tay.  Ông không sao hiểu được Chúa Giê-su sẽ làm thế nào để nuôi năm ngàn người với mấy cái bánh nhỏ và ít cá.  Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, ông xin Chúa Giê-su tỏ cho ông thấy Chúa Cha, sau khi đã bỏ ra ba năm trời nghe Chúa nói về Cha Người!

          Thật là điều tốt cho Phi-líp-phê – và cho chúng ta nữa – vì chúng ta đều không đủ điều kiện để theo Chúa.  Nhưng bạn là người trong gia đình Chúa, chứ không phải một công nhân của Người!  Thay vì đứng khoanh tay, Chúa Giê-su đã mở rộng tay.  Người luôn vui sướng đón nhận chúng ta và đưa chúng ta về với Cha Người.

          Đôi khi bạn có lo lắng là Chúa có thể chối từ bạn hoặc Người sẽ bỏ qua bạn vì bạn không đủ tốt không?  Nếu có thì bài Tin Mừng hôm nay dành cho bạn!  Bạn có lo rằng mình không làm đủ để được Người chấp thuận cho vào thiên đàng không?  Bài Tin Mừng hôm nay cũng dành cho bạn nữa.  Về thiên đàng là nhờ con đường, tức nhờ Chúa Giê-su, chứ không phải do bạn làm việc vất vả.  Thực vậy, chẳng ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người.  Nhưng cũng thực sự là chính Chúa Giê-su đưa về Chúa Cha hết những ai đến với Người.  Người không loại trừ ai.  Không phải Phi-líp-phê.  Không phải Gia-cô-bê.  Và chắc chắn không phải bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tự nguyện đem con đến với Chúa Cha.  Lạy Chúa, này con đây.  Xin cho con được biết sự hiện diện và tình yêu của Người”.