Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:23-28

 

Cứ xin đi, anh em sẽ được.  (Gio-an 16:24)

 

          Chúa Giê-su sắp trở về với Chúa Cha.  Người sẽ không còn ở đó nữa để dạy dỗ, sửa sai hoặc dẫn dắt các môn đệ.  Bạn hãy tưởng tượng xem tư tưởng ấy khiến họ sợ hãi như thế nào.  Làm sao họ sống nổi đây?  Làm sao họ hy vọng có thể tiếp tục sứ mệnh của Người?  Còn những điềm kỳ dấu lạ họ đã từng chứng kiến thì sao đây?  Bây giờ mọi sự đột ngột kết thúc?  Không phải đâu!  Vì Chúa Giê-su cũng bảo họ rằng:  “Thầy bảo thật anh em:  anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Gio-an 16:23).  Thế là thở phào nhẹ nhõm!

          Nếu như lời hứa ấy chỉ dành riêng cho các môn đệ Chúa thôi, chúng ta sẽ không may mắn chút nào.  Nhưng đâu phải vậy!  Hết những ai tin rằng Chúa Giê-su từ Thiên Chúa mà đến, hết những ai yêu mến Người, thì đều được lãnh nhận lời hứa ấy.  Mọi người chúng ta đều có thể xin và chúng ta sẽ được!

          Chúa Giê-su liên kết lại với nhau việc cầu xin Chúa Cha và việc biết Chúa Cha.  Cứ xin đi, anh em sẽ được, không những nhờ Chúa Giê-su cầu xin cho chúng ta, mà còn vì chính chúng ta có thể biết Thiên Chúa mỗi ngày một hơn nữa.  Điều này có nghĩa là ngày qua ngày chúng ta có thể biết được phải cầu xin những gì và làm sao nhận ra được đâu là những gì Chúa Cha nhận lời chúng ta.

          Đôi khi chúng ta xin mà không được những điều chúng ta nghĩ là cần thiết.  Nhưng Chúa luôn đáp lời.  Chúng ta phải học cầu xin theo tâm ý của Chúa và hiểu được cách Người nhận lời.  Chúng ta có thể trưởng thành trong việc hiểu biết này bằng cách nhắc nhở mình về chân lý:  Thiên Chúa luôn nhân lành.  Người yêu thương tôi và chăm sóc tôi.  Người có một kế hoạch tốt đẹp dành cho đời tôi.  Tư tưởng Người không luôn là tư tưởng của tôi và đường lối Người không luôn là đường lối của tôi.  Nhưng trong mọi sự, lúc nào Chúa cũng nhân lành đối với tôi.  Phải, luôn luôn nhân lành!

          Không phải chỉ là biết về Chúa và đường lối Người, rồi để cho cái biết ấy hướng dẫn bạn cầu nguyện.  Nhưng còn là cảm thấy thoải mái đối với Chúa Cha để bạn có thể đem đến cho Người những nhu cầu của bạn và lắng nghe Người đáp lời nữa.

          Vậy bạn hãy dành thời giờ ở với Cha trên trời của bạn.  Hãy gắn bó với những gì là chân lý về Người, để ma quỷ không làm cho bạn lầm lẫn được.  Bạn hãy tin Cha bạn yêu thương bạn và chăm sóc bạn, giống như Chúa Giê-su đã yêu thương và chăm sóc bạn.  Và hãy tin vào Người:  “Cứ xin đi, anh em sẽ được!” (Gio-an 16:23).

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con ơn khôn ngoan để con biết yêu mến và tin kính Cha trong mọi tình huống con gặp hôm nay”.