Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 16:11-15

 

Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.  (Công vụ Tông đồ 16:14)

 

          Chúng ta biết được những gì chính xác về bà Ly-đi-a?  Chúng ta biết bà là một thương gia rất thành công.  Chúng ta biết bà là một người dân ngoại đã tham dự những buổi cầu nguyện của người Do-thái.  Chúng ta biết rằng nhờ Phao-lô mà bà đã trở lại với Chúa Ki-tô và bà được rửa tội để gia nhập Hội Thánh.  Thực ra cuộc trở lại của bà Ly-đi-a là lần đầu tiên được ghi lại trong toàn cõi Âu châu!  Sau cùng, chúng ta biết bà Ly-đi-a rất cảm động nhờ mối tương quan mới với Chúa Ki-tô đến nỗi bà đã mở rộng cửa nhà để tiếp đón thánh Phao-lô và các bạn đồng hành với ngài, trong khi các ngài tiếp tục rao giảng trong thành Phi-líp-phê.

          Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết được.  Sau đoạn Công vụ này, bà Ly-đi-a biến mất và chúng ta chẳng khi nào nghe nói đến bà nữa.  Vậy điều gì đã xảy đến cho bà?  Có lẽ bà Ly-đi-a vẫn tiếp tục làm việc trong công việc kinh doanh của bà và chăm sóc gia đình như trước đây, nhưng thế nào bà cũng chia sẻ câu chuyện trở lại đạo với những đồng nghiệp và bạn bè.  Bà đã có những mối tương giao mới, rồi có lẽ bà cũng dùng những liên hệ mới này để xây dựng Giáo Hội Chúa nữa.

          Còn câu chuyện của bạn thì sao?  Ai cũng bận rộn với cuộc sống thường ngày, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta không thể đem người ta đến với Chúa Giê-su, nhờ sống như một người láng giềng thân thiện hoặc một người bạn trung thành.  Đôi khi một nghĩa cử nhỏ mọn cũng có thể gây ảnh hưởng lớn, như nhắc điện thoại lên và cho người khác biết rằng bạn đã nghĩ đến họ, hoặc mời một gia đình mới di chuyển đến khu phố của bạn tới dùng bữa với bạn.  Những cử chỉ như thế có thể mở ra một thế giới đầy mối tương giao để kết bạn hoặc chia sẻ với nhau.

          Theo một ý nghĩa nào đó, bà Ly-đi-a còn là một gương mẫu cho chúng ta hơn cả thánh Phao-lô nữa.  Rất ít người trong chúng ta nổi bật giữa sân khấu.  Những câu chuyện của chúng ta có lẽ không được viết xuống và lưu giữ thế kỷ này sang thế kỷ khác.  Nhưng cũng như bà Ly-đi-a, chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng trong NướcThiên Chúa chỉ nhờ tìm kiếm những cơ hội ngay tại gia đình hoặc cộng đồng chúng ta.  Bạn cứ chăm chú đưa mắt nhìn vào Chúa, rồi bạn sẽ bắt đầu nhận ra nhiều cách chúng ta có thể chia sẻ Tin Mừng.  Bạn hãy tin rằng khi bạn bước đi trong đức tin, Chúa sẽ ban cho bạn ơn sủng gấp đôi.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con nhận ra những cơ hội Cha ban để chia sẻ Tin Mừng của Cha.  Con muốn làm một chứng nhân khiêm tốn nhưng mạnh mẽ để làm chứng cho tình yêu của Cha”.