Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:16-20

 

Anh em sẽ lại thấy Thầy.  (Gio-an 16:16)

 

          Quả là một lời hứa tuyệt vời!  Chúa Giê-su sắp ra đi, nhưng rồi Người sẽ trở lại và các tông đồ sẽ gặp Người một lần nữa.  Những lời này chắc chắn phải đem lại cho họ thật nhiều an ủi.

          Đúng vậy, chúng ta biết các môn đệ đã gặp lại Chúa vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh.  Tuy nhiên, khi nói “sẽ lại thấy” Thầy, Chúa Giê-su ngụ ý một điều mang ý nghĩa hơn cả việc thấy Người bằng con mắt thể xác nữa.  Chúa Giê-su cũng nói về cách thức Thánh Thần sẽ giúp họ cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Người cả sau khi Người lên trời và họ không còn nhìn thấy Người nữa.

          Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta sẽ lại thấy Người?  Chẳng phải thập giá và sự phục sinh của Người không giúp ích cho phần rỗi của chúng ta sao?  Đối với chúng ta, lắng nghe Tin Mừng, được rửa tội nhân danh Người và cố gắng sống theo giới răn của Người vẫn chưa đủ sao?

          Chưa, chưa đủ đâu.  Bạn hãy cảm tạ Chúa về chân lý này.  Chúng ta cần phải thấy Chúa Giê-su hằng ngày.  Chúng ta cần nghe tiếng Người, biết sự hướng dẫn của Người và cần lãnh nhận tình yêu của Người.  Như thánh Phao-lô đã dạy, Chúa Giê-su ban cho chúng ta Thánh Thần “để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 2:12).

          Tự sức riêng, chúng ta không khi nào có thể hiểu được cái giá đắt Chúa Giê-su đã trả hầu cứu độ chúng ta hoặc hiểu được chiều sâu của tình yêu Người yêu thương chúng ta.  Chúng ta cần có Chúa Thánh Thần để Người viết vào trong tâm hồn chúng ta những chân lý này và giúp chúng ta cảm nghiệm những chân lý ấy trong cuộc sống chúng ta.  Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ bị giới hạn không hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta – và chúng ta cũng bị giới hạn không mong đợi mọi ân sủng và sức mạnh Thiên Chúa muốn đổ xuống trên chúng ta.

          Vì thế Chúa Giê-su muốn chúng ta được rửa tội, gìm mình vào trong Thánh Thần của Người.  Người biết đó là cách duy nhất chúng ta có thể nhận được sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.

          Vậy các tông đồ đã làm gì sau khi Chúa Giê-su được đưa lên trời và họ không còn nhìn thấy Người nữa?  Đang khi chờ đợi lời hứa của Người được thực hiện, họ cùng nhau cầu nguyện.  Họ đào sâu Kinh Thánh.  Họ cầu xin:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến!”

          Chúng ta hãy noi gương các ngài.  Từ hôm nay tới lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy đắm chìm trong Kinh Thánh, chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và cố gắng tăng thêm cầu nguyện.  Chúng ta hãy xin ơn được thấy Chúa Giê-su bằng cặp mắt mới, cặp mắt của Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Chúa mở con mắt tâm hồn con!”