Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 18:9-18

 

Ông Phao-lô vượt biển sang miền Xy-ri, cùng với bà Prit-ki-la và ông A-qui-la.  (Công vụ Tông đồ 18:18)

 

          Một số người cố gắng thay đổi, nhưng không phải hết thảy chúng ta.  Chúng ta thích có một ý thức nào đó về trật tự và cảm giác rằng mình biết được điều gì sắp xảy tới.  Tuy nhiên thực tế thì cuộc sống này đầy những thay đổi:  công việc mới, nhà mới, con cái, cháu chắt và rất nhiều điều khác nữa.  Cuộc sống chúng ta khó mà đoán trước được.  Nhưng do tấm gương của thánh Phao-lô, chúng ta có thể thấy tình bạn đồng hành là một chìa khóa quan trọng giúp chúng ta đón nhận mọi sự thay đổi trên.

          Phao-lô đã trải qua nhiều năm đi rao giảng Tin Mừng tại những nơi xa xôi.  Ngài ở lại một chỗ khoảng một năm trời rồi lại di chuyển tới thành khác.  Thí dụ trong bài đọc trích Công vụ Tông đồ hôm nay, chúng ta biết được thời gian ngài ở Cô-rin-tô, rồi chúng ta đọc thấy ngài trẩy đi Xy-ri.  Tuy vậy trong mọi cuộc hành trình, họa hoằn ngài mới đi một mình.  Ba-na-ba, Xi-la, Ti-mô-thê, Lu-ca, Prít-ki-la và A-qui-la, đấy là một ít người đã đồng hành với ngài.  Có lẽ các ngài cùng nhau dạy dỗ, rao giảng, cầu nguyện và chia sẻ cuộc sống, và nhất là giúp nhau nhìn vào Chúa Giê-su giữa những cơn thử thách và khó khăn họ phải đối phó.  Bạn cứ tưởng tượng xem những hoàn cảnh luôn thay đổi sẽ gây khó khăn cho Phao-lô biết chừng nào nếu như ngài chỉ có một thân một mình!

          Có thể chúng không là những nhà truyền giáo giống như thánh Phao-lô, nhưng tình bạn đồng hành thì vẫn quan trọng đối với chúng ta.  Bạn hữu giúp đỡ chúng ta bằng cách lắng nghe những vui buồn và phấn đấu của chúng ta.  Họ khích lệ và cổ võ chúng ta khi tình huống mờ nhạt.  Họ cho chúng ta một viễn tượng khác khi chúng ta gặp phải thử thách.  Thậm chí họ còn để chúng ta trút bầu tâm sự khi bực bội nữa!  Nhất là họ giúp cho cuộc sống chúng ta ổn định khi chúng ta có những thay đổi hoặc thăng trầm xảy tới.  Nhờ họ mà cuộc sống có thể trở thành một cuộc hành trình được chia sẻ chứ không phải một cuộc mạo hiểm đơn độc.

          Vậy hiện giờ bạn có cuộc thay đổi hoặc chuyển đổi nào không?  Bạn cứ tượng tượng như đó là một thứ hành trình.  Bạn sẽ đem ai đi với bạn?  Có lẽ các bạn đồng hành của bạn đang đối phó với những thử thách của họ – cho nên các bạn có thể giúp đỡ nhau trên đường!  Hôm nay bạn hãy gọi điện thoại cho người nào đó và chia sẻ những gì đang xảy ra trong đời bạn.  Hãy hỏi xem họ có khỏe không.  Xin Chúa làm cho tình bạn của chúng ta thêm thắm thiết, nhất là khi mọi sự dường như ở tận đâu đâu!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con tình bạn đồng hành”.