Chúa Nhật lễ Thăng Thiên                                    

Suy niệm Công vụ Tông đồ 1:1-11

 

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.  (Công vụ Tông đồ 1:9)

 

          Trong Bữa Tiệc ly, khi Chúa Giê-su bảo các tông đồ là Người sắp ra đi, họ vô cùng xao xuyến (Gio-an 14:1).  Tuy nhiên sau khi Chúa về trời, họ lại đầy vui mừng (Lu-ca 24:52).  Tại sao có sự thay đổi ấy?

          Sự buồn sầu của các tông đồ đã nhường chỗ cho vui mừng, do hai lời hứa Chúa Giê-su đã hứa với họ:  thứ nhất, Người sẽ ở với họ mãi mãi, và thứ hai, sau khi trở về nhà Cha, Người sẽ chuẩn bị chỗ cho họ (Mát-thêu 28:20; Gio-an 14:2-3).  Lời hứa thứ hai chúng ta mừng kính hôm nay vậy.  Chúa Giê-su đã lên trời, và nhờ Thánh Thần, Người sẽ chuẩn bị giúp chúng ta đón chờ ngày Người trở lại trong vinh hiển.

          Khi lên trời, Chúa Giê-su đã làm cho các thiên thần tuân phục Người (1 Phê-rô 3:22; Ê-phê-xô 1:21).  Điều này có nghĩa là không chỉ các thiên thần tốt lành đã tuân phục Chúa Giê-su mà thôi, mà cả những thiên thần đã sa ngã, tức những kẻ phục vụ ma quỷ, cũng phải tùng phục Người nữa.  Khi ngự trên ngai trời, Chúa Giê-su có uy quyền kiềm chế sự xấu xa của chúng và che chở ta khỏi bị chúng làm hại.  Vì thế Người đã dạy chúng ta cầu nguyện:  “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mát-thêu 6:13).

          Khi lên trời, Chúa Giê-su tiếp tục chuyển cầu cho Giáo Hội.  Người là trạng sư cho chúng ta trước mặt Chúa Cha (1 Gio-an 2:1).  Đây không phải là việc nhỏ.  Nhưng đó có nghĩa là Chúa Giê-su luôn luôn ở trước mặt Chúa Cha vì chúng ta.  Nghĩa là chúng ta luôn có thể đến trước sự hiện diện của Thiên Chúa – dù chúng ta có tốt hay không.

          Chúa lên trời cũng làm cho Giáo Hội được mạnh mẽ để chu toàn sứ mệnh truyền giáo của mình.  Thánh Phao-lô nói rằng Thiên Chúa đã đặt Chúa Ki-tô  “làm đầu mọi sự” kể cả “Giáo Hội” (Ê-phê-xô 1:22).  Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tin tưởng Chúa Giê-su và hoàn toàn tín thác nơi Người, bất kể tình trạng chúng ta thế nào.  Chúa Giê-su đang ở trên trời.  Người đang chuyển cầu cho chúng ta.  Người đã chiến thắng ma quỷ.  Người là tối cao trên muôn loài muôn vật.  Và điều tuyệt vời nhất, Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Điều ấy chẳng an ủi chúng ta sao?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đặt hy vọng và tín thác nơi Chúa”.