Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:1-11

 

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.  (Gio-an 17:4)

 

          Nếu trước hết bạn thấy khó hiểu được lời cầu nguyện của Chúa Giê-su ở đây, thì có lẽ vì những gì chúng ta đọc ở đây là một cuộc trao đổi giữa hai Ngôi Thiên Chúa.  Ngôn từ tình yêu giữa con người với nhau nhiều khi khó mà hiểu được, cho nên tốt hơn chúng ta nên đọc việc bày tỏ tình yêu Thiên Chúa này cách chậm rãi và cẩn thận!

          Những tư tưởng đầu tiên của Chúa Giê-su là về Cha Người.  Khi còn ở trần gian, Chúa Giê-su đã tìm cách vâng phục Cha Người bằng mọi cách có thể, và như thế, Người đã được Chúa Cha “tôn vinh” nhờ được lãnh nhận sức mạnh, uy quyền và lòng nhân lành của Chúa Cha.  Vậy Chúa Giê-su xin Chúa Cha ban cho Người thứ vinh hiển nào?  Đó là chỉ được về ở với Chúa Cha.  Người không xin ngai vàng hoặc được muôn dân thờ lạy.  Người chỉ muốn được ở với Chúa Cha mà thôi.

          Lời nguyện của Chúa Giê-su không chỉ chú tâm đến Chúa Cha, mà tình yêu thông hiệp giữa các Ngài còn tràn dâng vào tình yêu Chúa Giê-su yêu thương các môn đệ Người nữa.  Bạn hãy tưởng tượng ra những áp lực Chúa Giê-su phải chịu.  Người biết Người sắp phải mang lấy gánh nặng của tất cả tội lỗi chúng ta.  Người biết ma quỷ sắp tấn công Người bằng hận thù và cám dỗ không thể diễn tả nổi.  Người biết rằng chỉ cần một sơ hở, một lỗi lầm nhỏ thôi cũng đủ để mọi sự hỏng mất.  Nhưng điều gì làm cho Chúa Giê-su quan tâm nhất?  Đó là kế hoạch của Chúa Cha.  Là các môn đệ.  Là từng người chúng ta.  Giờ đây đó là tình yêu!

          Chúng ta đã biết câu chuyện kết thúc ra sao rồi.  Chúa Giê-su đã khải hoàn.  Nhờ chết đi khi vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa, Người vừa làm đẹp lòng Chúa Cha, vừa cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.  Tình yêu Người yêu mến Chúa Cha và yêu thương chúng ta là lẽ sống của Người.

          Đấy là tình yêu Chúa Giê-su ban cho chúng ta hôm nay:  một tình yêu mạnh mẽ đủ sức xua tan mọi cám dỗ, chữa lành mọi vết thương và hàn gắn mọi tương quan đổ vỡ.  Đấy là tình yêu không kỳ thị và không bao giờ mệt mỏi hoặc phai nhạt.  Đó là tình yêu để chúng ta sống chứ không chỉ để học biết mà thôi.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để Chúa Giê-su ban xuống trên bạn đầy tràn tình yêu này.  Rồi trong ngày, bạn hãy tìm những dấu chỉ cho thấy tình yêu của Người vẫn đang ở đó.  Người không bao giờ ngừng chăm sóc cho dân Người!

 

          “Lạy Chúa, con khâm phục tình yêu Chúa dành cho con và cho Chúa Cha.  Xin giúp con mở rộng tay hơn nữa để đón nhận tất cả những gì Chúa ban cho con”.