Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 19:1-8

 

Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?  (Công vụ Tông đồ 19:2)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình được thăng chức ở sở làm, nhưng tiền lương, trách nhiệm và những đặc ân thì vẫn thế không có gì thay đổi.  Điều duy nhất thay đổi là danh xưng của bạn.  Nếu bạn đi nói với gia đình hay bạn bè, họ sẽ thắc mắc thay đổi như thế nghĩa là gì.  Chắc chính bạn cũng thắc mắc nữa!

          Đó là cách giúp chúng ta hiểu Phao-lô cảm thấy thế nào khi gặp một nhóm tín hữu tại Ê-phê-xô.  Một điều gì đó chắc chắn đã khiến ngài phải hỏi xem họ đã nhận được Thánh Thần chưa.  Chắc là ngài đã nhận thấy trong lối sống của họ, có điều gì đó còn thiếu.  Nhờ vậy ngài khám phá ra rằng họ mới chỉ lãnh nhận phép rửa sám hối của ông Gio-an, chứ chưa được rửa tội hoàn toàn trong Chúa Ki-tô, điều cốt yếu trong sứ điệp của ngài.

          Giống như việc thăng thức tại sở làm đem lại những thay đổi thực sự, phép rửa trong Giáo Hội sơ khai đã đem lại một sự thay đổi đích thực là sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Các Ki-tô hữu mới vào đạo đã biểu lộ niềm vui, can đảm và tự do mà chỉ Thánh Thần mới có thể đem lại cho họ.  Còn các tín hữu tại Ê-phê-xô thì mới ở bước đầu tiên là từ bỏ tội lỗi, nhưng vẫn chưa lãnh nhận Thánh Thần.  Nên họ phải nhận ân sủng này để giúp họ sống đời sống mới mà họ đang tìm kiếm.

          Thật là một chân lý diệu kỳ khi bài đọc hôm nay nói về phép rửa tội của chúng ta!  Cho dù chúng ta lãnh nhận phép rửa khi còn bé, thì bí tích ấy đã thực sự đem lại những thay đổi cách mạng trong cuộc đời bạn rồi, những thay đổi ai cũng có thể nhận thấy.  Đúng vậy, điều này xảy ra dần dần khi bạn xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên bạn và đã xảy ra như vậy!

          Hôm nay thật là tốt để bạn vừa nghĩ đến vừa vui mừng vì bí tích rửa tội của bạn.  Bạn đang có Chúa Thánh Thần!  Những ơn của Người như ơn sức mạnh, kính sợ và hiểu biết đang thuộc về bạn và giúp bạn được gần Chúa hơn. Những ơn ấy cũng trào dâng từ nơi bạn để lan sang những người chung quanh.  Dân chúng đã nhận thấy các Ki-tô hữu tiên khởi vui mừng và mạnh dạn.  Người ta có thể nói rằng điều gì đó tốt lành đã xảy đến với họ và khiến cho người ta tự hỏi làm sao mình cũng được lãnh nhận những ơn giống như họ.  Việc này cũng xảy ra với bạn giống như vậy.

          Cho nên bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn sủng của Người xuống trên bạn.  Hãy xin Người thực hiện trong đời sống bạn một cuộc thay đổi hôm nay lớn hơn hôm qua.  Hôm nay bạn hãy tỉnh thức nhận ra những thúc giục của Người.  Thế giới đang cần đến chứng từ của bạn!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con sẵn sàng lắng nghe Chúa.  Xin Chúa dẫn dắt con theo đường lối của Chúa”.