Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:21-33, 36-38

 

Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa.  (Gio-an 13:26)

 

          Bạn thử tưởng tượng xem Chúa Giê-su buồn lòng như thế nào khi thấy người mà Chúa gọi là bạn hữu lại âm mưu hại Người:  “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con” (Thánh Vịnh 41:10).

          Trước đây tại hội đường Ca-phác-na-um, khi Chúa Giê-su tuyên bố Người là bánh hằng sống, thì nhiều môn đệ đã bỏ Người mà đi.  Thậm chí khi ấy Người đã biết Giu-đa sẽ phản bội Người (Gio-an 6:70-71).

          Sau này, khi rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, có thể là Giê-su cũng hy vọng việc biểu lộ tình yêu này sẽ làm cho Giu-đa quay về.  Trong thế giới cổ xưa, khi chủ nhà đưa một miếng bánh cho một người khách thì đó là dấu chỉ nói lên lòng quý mến.  Cho nên có lẽ trong bữa ăn, Chúa Giê-su đang kêu gọi Giu-đa một lần cuối cùng khi Người trao cho hắn “một miếng bánh” (13:26).  Nhưng Giu-đa đã chối từ những đề nghị giải hòa và tình bạn này và ngoan cố giữ nguyên kế hoạch của hắn.

          Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng khi Chúa Giê-su làm phép bánh và rượu, rồi trao cho các môn đệ Mình và Máu Người, thì có mặt Giu-đa (Lu-ca 22:19-21).  Vậy có lẽ Giu-đa đã lãnh nhận Thánh Thể lần đầu tiên.  Nhưng thậm chí việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì trên hắn cả.

          Thật là một bài học cho chúng ta!  Thánh Tô-ma tiến sĩ đã có lần viết về Thánh Thể:  “Không bí tích nào khác có sức chữa lành mạnh hơn;  nhờ bí tích này tội lỗi được thanh tẩy, nhân đức được tăng tiến và linh hồn được phong phú đầy tràn mọi ân huệ thiêng liêng”.  Tuy nhiên ngài cũng dạy rằng chủ yếu đối với chúng ta là hãy lãnh nhận Chúa Giê-su với đức tin nếu chúng ta muốn có được những ân huệ thiêng liêng ấy.  Buồn thay cho Giu-đa, vì hắn mất đức tin nên đã không được Thánh Thể mà hắn đã lãnh nhận giúp đỡ!

          Bạn đừng để điều ấy xảy ra cho mình nhé!  Chỉ còn hai ngày nữa là Thứ Năm Tuần Thánh, ngày chúng ta kỷ niệm thiết lập bí tích Thánh Thể.  Bạn hãy cố dành chút thì giờ trước đó để xét tâm hồn và tự hỏi mình có thể thêm lòng mong đợi và ước ao gặp Chúa Giê-su như thế nào.  Mỗi lần rước lễ là bạn đón tiếp Người.  Vậy bạn cần Người làm điều gì cho bạn?

 

          “Lạy Chúa, con không đáng lãnh nhận Chúa, nhưng Chúa vẫn đến với con.  Xin Chúa xây dựng đức tin con, để con được đầy tràn mọi ân sủng và phúc lành khi dâng Thánh lễ”.