Thứ Năm Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:1-15

 

Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?  (Gio-an 13:12)

 

          Thật là tuyệt vời với rất nhiều biến cố đã xảy ra vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh.  Thực vậy, có lẽ hôm nay là một trong những ngày       nhiều biến cố và ý nghĩa nhất trong đời Chúa Giê-su!

          Đây là liệt kê một số những điều quan trọng Chúa Giê-su đã làm trong ngày này:

          -  Người rửa chân cho các tông đồ và dạy họ hãy rửa chân cho nhau.

          -  Người thiết lập bí tích Thánh Thể.

          -  Người nói về kẻ phản bội Người.

          - Người nói đến vai trò đặc biệt của Phê-rô sẽ là người giúp cho anh em trở nên “vững mạnh” (Lu-ca 22:32).

          -  Người chịu cuộc hấp hối trong Vườn Dầu.

          -  Người bị bắt.

          -  Người chịu sỉ nhục và đánh đập trong phiên tòa của Thượng hội đồng.

          -  Người trải qua một đêm bị cầm tù, đợi phiên xét xử hôm sau.

 

          Thêm vào đó, Chúa Giê-su cũng cho chúng ta những giáo huấn:

          -  Người ban cho chúng ta điều răn mới là hãy yêu thương nhau.

          -  Người gọi chúng ta là bạn hữu.

          -  Người hứa sai Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta sống giới răn của Người.

          -  Người cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất.

 

          Mọi sự Chúa Giê-su đã làm hôm nay đều liên kết với kế hoạch Người dành cho Giáo Hội.  Người muốn hết những ai thuộc về Người trong mọi thời phải được đặt nền móng trên bí tích Thánh Thể, trong việc phục vụ, trong sự hiệp nhất và trong tình yêu thương.  Rồi Người hứa sai Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta thực hiện tất cả những gì Người đã xin chúng ta làm.

          Chắc chắn đây là một ngày vui buồn lẫn lộn đối với Chúa Giê-su.  Tuy là ngày đau buồn, nhưng Thứ Năm Tuần Thánh cũng là ngày tràn đầy tình yêu.  Chúa Giê-su đã làm tất cả những điều kể trên vì Người yêu thương chúng ta, yêu thương “cho đến cùng” (Gio-an 13:1).  Vậy chúng ta hãy ghi nhớ những gì đã xảy ra.  Hãy dành hôm nay để suy niệm mọi điều Chúa Giê-su đã làm và đã dạy.  Chúng ta hãy trân trọng và hãy mừng ngày hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con cho đến cùng.  Con cám ơn Chúa đã gọi con là bạn hữu và mời con giúp Chúa xây dựng Giáo Hội Chúa”.