Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 18:1 – 19:42

 

Đây là người!  (Gio-an 19:5)

 

          Khi nói những lời này vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Phi-la-tô đã cố chứng minh Chúa Giê-su vô tội.  Ông đã xử và thấy không có gì nơi Chúa Giê-su đáng chịu án tử mà Thượng hội đồng đã đòi hỏi.  “Tôi đã chất vấn ông ta.  Tôi còn trừng phạt ông ta về bất cứ tội ác nào các ông nghĩ là ông ta đã phạm.  Xem đó!  Tôi đã làm tất cả những gì phải làm.  Giờ đây hãy để ông ta yên.  Và cũng để cho tôi yên nữa!”

          Nhưng chưa xong đâu.  Bị sách động đến gần như nổi loạn, dân chúng đòi ông phải kết án tử hình Chúa Giê-su.  Còn Phi-la-tô, muôn đời là một viên chức sợ sệt và yếu ớt của chính quyền, đã lui vào hậu trường.

          Hai ngàn năm sau, những lời của Phi-la-tô vẫn còn vang lên, với một ý nghĩa mới.  Hôm nay và trên hết mọi ngày, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy “biểu dương con người” của Chúa Giê-su.  Người muốn chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-su bị thương tích, bị đánh đập và chịu đội vòng gai, rồi nhìn nhận Người là Đấng Cứu Độ, là Chúa và là Vua chúng ta.

          Đây là người hôm nay!  Đây là con người chịu buồn phiền, và bạn hãy nhận ra Đấng đã mang lấy mọi tội lỗi bạn.  Hãy chăm chú nhìn con người, một nạn nhân vô tội, và hãy nhận ra ơn cứu chuộc bạn.  Hãy nhìn những chặng đường dài Thiên Chúa muốn cứu bạn khỏi chết đời đời.  Hãy nhận biết tình yêu của Chúa Ki-tô, một tình yêu say đắm muốn chịu khổ hình thập giá để cứu độ bạn.  Đây là người, và bạn hãy biết rằng Người đã chấp nhận số phận này vì Người yêu thương bạn.

          Nhưng còn nữa.  Khi bạn nói lên con người, bạn cũng nói lên chính bản tính nhân loại nữa.  Bạn nhận ra thế nào là tội lỗi chúng ta, sự ghen tương và tính ích kỷ của chúng ta.  Bạn nhận ra một bức tranh vẽ lại tội lỗi đã bôi bẩn chúng ta.  Bạn giống như người bị đánh và bỏ nửa sống nửa chết bên đường, rồi được người Sa-ma-ri nhân hậu cứu thoát, Chúa Giê-su đứng trước mặt bạn, cho bạn thấy nếu không có Người thì bạn sẽ tuyệt vọng và thiếu thốn.  Người cho bạn thấy thế giới sẽ như thế nào nếu không có Người.  Đây là người, và bạn nhận ra tất cả những gì Người đã cứu tất cả chúng ta ra khỏi.  Khi ấy bạn hãy chúc tụng Người.  Hãy thờ lạy Người.  Hãy dâng lên Người cuộc đời bạn, vì chính Người cũng đã hiến thân cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, khi con ngắm nhìn Chúa, xin Chúa ban cho con được thấy ơn cứu độ Chúa đã đem lại cho con.  Lạy Chúa, con muốn thuộc về một mình Chúa mà thôi!”