LỜI NGỎ

 

          Thưa quý vị độc giả,

          Đã nhiều năm chúng tôi vẫn trung thành gửi đến quý vị tài liệu “Năm phút suy niệm Lời Chúa mỗi ngày”, chuyển ngữ tài liệu của nhà xuất bản Word Among Us, hy vọng giúp ích thêm một chút cho đời sống cầu nguyện của quý vị.  Hôm nay, thêm vào tài liệu ấy, chúng tôi xin gửi tới quý vị tài liệu The Prayer Book 2018 của các cha Dòng Tên Ai-len và nhà xuất bản Sacred Space.  Phương pháp cầu nguyện vẫn theo truyền thống linh đạo thánh Inhaxiô Loyola, tức Linh Thao.  Tuy nhiên cách chuẩn bị bài suy niệm của tài liệu có phần tiện lợi hơn cho chúng ta. 

          Trước hết, bài Kinh Thánh hằng ngày được in lại (ở đây chúng tôi xin mạn phép sử dụng bản dịch của Nhóm Phụng vụ các Giờ Kinh), để quý vị khỏi phải mang theo sách Kinh Thánh. 

          Thứ hai là ngoài bản văn Kinh Thánh, mỗi bài suy niệm chỉ có hai điểm gợi ý, giúp chúng ta suy niệm và xét mình. 

          Thứ ba là mỗi bài suy niệm đều theo cùng một dàn bài:  trước hết là chủ đề chung cho một tuần lễ, tức là “Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần”;  tiếp đến là ba bước đầu tiên nhằm chuẩn bị tâm hồn chúng ta để lắng nghe Lời Chúa.  Chuẩn bị thế nào?  Bước thứ nhất là “Sự hiện diện của Chúa” giúp chúng ta đặt mình trong sự hiện diện của Người, vì chúng ta không thể suy gẫm và cầu nguyện nếu không tin Người đang hiện diện với chúng ta.  Bước thứ hai là “Sự tự do” vì sự tự do là cần thiết để chúng ta sống mối tương quan yêu mến Chúa;  do đó chúng ta phải thực sự được tự do, không bị vướng mắc vào bất cứ điều gì, để trong giờ cầu nguyện chúng ta được “một mình với Chúa”.  Bước thứ ba là “Tỉnh thức”.  Đây là kết quả của hai bước đầu, giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận Lời Chúa.  Nếu chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa và không bị chi phối do bất cứ điều gì bên ngoài cũng như nội tâm, khi ấy trọng điểm của chúng ta là Chúa và Lời của Người;  đó chính là tư thế của Sa-mu-en khi thưa với Chúa:  “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”.  Chuẩn bị đã sẵn sàng, chúng ta sang bước thứ bốn là “Lời Chúa” tức là đọc bài Kinh Thánh, lắng nghe Chúa nói những sứ điệp của Người.  Để giúp chúng ta suy niệm, hai điểm gợi ý được đặt ngay sau bài Kinh Thánh có thể rất hữu ích.  Tiếp theo là bước thứ năm, “Tâm sự với Chúa”, chúng ta cứ thoải mái giãi bày tấm lòng và cũng cần nghe Chúa nữa.  Chúng ta không độc thoại và có lẽ lắng nghe thì tốt hơn là nói nhiều, vì Chúa thích như vậy.  Bước cuối cùng là “Kết thúc” để chúng ta nhìn lại cuộc gặp gỡ Chúa với tâm tình cảm tạ, quyết tâm sống Lời Chúa trong ngày.

          Mặc dù gửi đến quý vị tài liệu mới là “Sách cầu nguyện 2018 - Không gian thánh thiện”, nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục tài liệu “Năm phút suy niệm mỗi ngày”.  Tất cả những tài liệu này chỉ được sử dụng giới hạn trong trang mạng Simonhoadalat cho quý độc giả, chứ không có bất cứ ý định thương mại nào, với hy vọng chúng mang lại ích lợi thiêng liêng cho bất cứ ai sử dụng.  Xin cảm tạ tác giả là cha Paul Brian Campbell, S.J. và cảm ơn quý độc giả.

-  Người chuyển ngữ 

 

  
Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space