TUẦN I MÙA CHAY  (18 – 24 tháng 2 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Hoang địa – đối với Chúa Giê-su và đối với chúng ta

Thời gian trong hoang địa là thời gian sống động dành cho mối tương quan trưởng thành giữa chúng ta với Chúa.  Nếu chúng ta là những người sống đức tin dấn thân, thì Chúa sẽ đem chúng ta vào hoang địa ở thời điểm nào đó, để ta sâu xa nhìn vào bản thân và nhìn tất cả con người mình theo cách nhìn của Chúa.  Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối diện với những điểm tối trong đời sống mình và những điều chúng ta hết sức cố giấu diếm Chúa và mọi người.

          Chúa Giê-su không khác gì chúng ta.  Người “đã được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lu-ca 4:1-2).  Chúa Giê-su đã đối phó với Xa-tan và “Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người” (Mát-thêu 4:11).  Chúng ta cũng phải đối phó với Xa-tan và những cám dỗ trong thời gian hoang địa của chúng ta, giống như Chúa Giê-su đã đối phó.  Rồi cũng như Chúa Giê-su đã không đơn độc trong cuộc chiến hoang địa của Người thế nào, thì chúng ta cũng không đơn độc như vậy.

          Khi tiếp tục hành trình mùa Chay, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt để có đủ can đảm mà vào hoang địa như Chúa Giê-su đã vào.  Trong những tuần mùa Chay này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được mạnh sức giữa những yếu đuối của chúng ta theo cách Chúa Giê-su đã được củng cố.  Như thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta:  Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rin-tô 12:9).

          Thời gian Chúa Giê-su ở lại trong hoang địa đã giúp Người chuẩn bị sứ vụ công khai.  Còn chúng ta, khi dành thời gian cho hoang địa của mình và nhờ ơn Chúa, chúng ta đương đầu với ma quỷ, thì chúng ta dược mạnh mẽ hơn.  Chính nhờ thời gian hoang địa, tức thời gian cầu nguyện, thinh lặng và một mình với Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta sẵn sàng cho những bước kế tiếp.  

-  Becky Eldredge nói về dotMagis, bài đăng trong IgnatianSpirituality.com

         

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa dẫn chúng con đến thinh lặng và đến trước sự hiện diện uy nghi của Chúa.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Thiên Chúa đã dạy tôi như một thầy giáo dạy đứa học trò” (Thánh Inhaxiô).  Tôi nhắc nhở mình rằng có những điều Thiên Chúa vẫn còn phải dạy bảo tôi, nên tôi cầu xin ơn biết lắng nghe những điều ấy và để chúng thay đổi tôi.

 

Ý thức

Tôi thực sự đang cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng?  Hay nặng nề?  Tôi cũng có thể thấy rất bình an, hạnh phúc được ở đây.

Cũng thế, có thể tôi thấy thất vọng, lo lắng hoặc giận dữ.

Tôi nhận biết mình đang thực sự thế nào.  Đó là con người thực của tôi mà Chúa luôn yêu thương.

 

Lời Chúa

Chúa phán dạy riêng tư với mỗi người chúng ta.  Tôi chăm chú lắng tai để nghe được điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc bản văn Kinh Thánh vài ba lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh được in ở những trang sau.  Những điểm gợi ý có thể cần cho bạn.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có nhận thấy mình đang phản ứng khi cầu nguyện bằng Lời Chúa không?  Tôi có cảm thấy bị thách đố, được củng cố, hoặc thấy giận dữ không?  Tưởng tượng Chúa đang ngồi hoặc đứng cạnh tôi, tôi nói lên những cảm nghĩ của mình, như người bạn thất vọng đang nói với một người bạn khác.

           

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi trong đoạn Kinh Thánh này.

 

_______________

 

 

Tuần I mùa Chay

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 2

Mác-cô 1:12-15

 

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

 

*   Thần khí nào thúc đẩy tôi trong những điều tôi đang làm?  Tâm hồn tôi có phải là nhà để Chúa Thánh Thần ngự không?  Chúa Thánh Thần có mời gọi tôi tìm kiếm một nơi thinh lặng không?  Trong Kinh Thánh, “hoang địa” là nơi dành cho việc mặc khải và sống thân mật với Thiên Chúa.  Tôi cần dẹp sang một bên những việc phụ thuộc để gặp gỡ Chúa.  Người ta tìm thấy Chúa trong sự trống rỗng cũng như trong sự đầy tràn.  Tôi có thể tìm gặp Chúa trong sự trống rỗng là bệnh tật, tuổi già, tuyệt vọng, thất bại và cô độc.

*   Mùa Chay bắt đầu, có thể tôi hứa với Chúa là mình sẽ trung thành dành nơi và thời gian tĩnh lặng mà Không Gian Thánh Thiện dành cho tôi.  Tôi muốn Triều Đại Thiên Chúa đến gần tôi.  Tôi muốn tin sâu xa hơn vào Tin Mừng.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 2

Mát-thêu 25:31-46

 

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

 

*   Lạy Chúa, sứ điệp này thật giản dị.  Chúa sẽ xét xử con về yêu thương và phục vụ người khác.  Chúa ở trong những người nghèo, đau yếu, tù đày, khách lạ.  Xin cho con biết nhận ra khuôn mặt Chúa trong họ.

*   Những người đói khát, trần truồng, không nhà cửa sẽ kêu cứu với con ở nơi nào nếu họ có thể đến với con?  Hoặc con có sắp đặt cuộc sống đến độ những người túng thiếu không bao giờ dám đến với con không?  Lạy Chúa, Chúa đã lấy sự yêu thương làm tiêu chuẩn duy nhất để xét xử.  Vậy con sẽ đo lường tình yêu của con như thế nào?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 2

Mát-thêu 6:7-15

 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

9 "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;

13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

*   Một thầy giáo khuyên học trò hãy học cầu nguyện như thế này:  Bạn hãy đọc kinh Lạy Cha và đọc một giờ đồng hồ.  Không có lời nào hoặc câu nào trong kinh ấy mà không trả lại cho bạn nếu bạn đào sâu ý nghĩa của nó và thưởng thức ý nghĩa ấy.  Thí dụ:  “Cha chúng con” không phải chỉ là cha của tôi, vì tôi chia sẻ Thiên Chúa với toàn thể nhân loại.  Vậy có ai khiến tôi cảm thấy khó chịu khi phải gọi họ là anh chị em tôi không?

*   Lạy Cha, khi con đến với Cha trong cầu nguyện, thì Cha đã biết con cần điều gì rồi.  Con không cầu xin để thay đổi Cha;  nhưng con phải thay đổi chính mình.  Con yêu thích suy nghĩ những lời của Chúa Giê-su:  là con có thể gọi Thiên Chúa là Cha của con và hành động để làm cho Danh Cha được biết đến và được tôn kính.  Con sẽ được tha thứ khi con tha thứ cho người khác.  Con cầu xin có của ăn đủ cho ngày sống và được giải thoát khỏi sự dữ.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 2

Lu-ca 11:29-32

 

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

 

*   Ông Giô-na đã giúp cho thành Ni-ni-vê trở lại nhờ sự thánh thiện và việc rao giảng của ông, chứ không phải nhờ phép lạ.  Sự thánh thiện là một điều kỳ diệu còn lớn lao hơn cả những hiệu quả đặc biệt , nhưng người ta lại không mấy dễ dàng nhận ra được.  Điều ngoạn mục là những gì lôi cuốn đám đông.  Lạy Chúa, bàn tay Chúa quả rõ ràng trong sự thánh thiện hơn là trong những dấu lạ phi thường.  Xin Chúa mở mắt con để con nhận ra công việc Chúa làm nơi anh chị em con.

*   Tôi rất thường xin Chúa cho biết thêm thông tin, thí dụ một biểu lộ mới mẻ hoặc một bảo đảm nào đó về điều đã được thông đạt trước.  Nhưng tôi phải làm gì với những thông tin tôi đã có trước đây?  Tôi có đang sống những gì Chúa đã tỏ cho tôi trước đây chưa?

_______________

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 2

Mát-thêu 16:13-19

 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 

*   Không có đoạn Tin Mừng nào lại được tìm hiểu kỹ lưỡng hơn đoạn này, vì nó mô tả Chúa Giê-su thiết lập một Giáo Hội và ban quyền tối thượng cho Phê-rô.  Tôi hãy tưởng tượng như mình đang ở trong khung cảnh ấy, dưới vách đá vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê, lúc Chúa Giê-su hỏi câu hỏi quan trọng:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Bất ngờ những chiều kích sứ mệnh của Chúa Giê-su nới rộng.  Chúa đang trao cho chúng ta (tức ecclesia, hoặc dân Thiên Chúa) trách nhiệm tiếp nối sứ mệnh của Người.  Giống như thỉnh thoảng người ta phỏng dịch, chúng ta không phải là “những kẻ theo Giáo Hội”.  Phải, chúng ta Giáo Hội, được phục vụ do các giám mục và những người khác, nhưng là Giáo Hội với sự khôn ngoan của riêng chúng ta.

*   Lạy Chúa, Chúa không bỏ chúng con mồ côi.  Chúng con là dân Chúa, có một vị lãnh đạo và được Chúa Thánh Thần hỗ trợ.  Cho nên con không cô độc.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2

Mát-thêu 5:20-26

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

*   Lạy Chúa, Chúa đang nói với tâm hồn con.  Nếu con không làm hòa với người khác, con sẽ không được làm hòa với Chúa.  Sự tha thứ đòi người ta phải có lòng ăn năn và đền tội.  Nếu con đã ăn cắp, con không thể xin Chúa thứ tha nếu con không trả lại những gì con đã ăn cắp của họ.  Lạy Chúa, nếu con cảm thấy như có rào cản làm cho con không nói với Chúa được, thì đó có thể là vì chính con đã không phá đổ rào cản giữa con và người anh chị em.

*   Lạy Chúa, Chúa đang thúc đẩy con nhìn vào lương tâm của con.  Con sẽ bị xét xử không chỉ vì những điều con đã làm công khai, mà còn vì những động tác cố ý trong tâm hồn con nữa.  Chúa nhìn thấu tâm hồn, và còn nhìn thấy con đi quá xa với những cảm nghĩ thù ghét, dâm ô hoặc kiêu căng.  Nói khác đi, con cần phải nguyên vẹn là con, phải đáp lại cái nhìn của Chúa hơn là để tâm tới cái nhìn của những người khác.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2

Mát-thêu 5:43-48

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

*   Lạy Chúa, Chúa cảnh báo chúng con đừng kỳ thị người ngoài và người khác chủng tộc, nghĩa là chúng con chỉ yêu thương những người quen thân và tẩy chay người ngoài.  Đối với Chúa không có ai là người ngoài.  Mặt trời của Chúa chiếu sáng và mưa của Chúa rơi xuống trên tất cả mọi người như nhau.  Chúng con phải mở tâm hồn ra ngay cả với những người ghét chúng con.

*   Đây không phải là một lý tưởng vô vọng, nhưng là một phương sách khôn ngoan để chiến thắng kẻ bách hại.  Sự tấn công chuyển sang thành một phương sách để chiến thắng nhờ sự khôn ngoan của tình yêu.

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space