TUẦN II MÙA CHAY  (25 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Đem ánh sáng đến cho chúng ta

Khi cầu xin Chúa ban ánh sáng, chúng ta xin được biết như Chúa biết:  biết tốt hay xấu, biết thăng hay trầm, biết tất cả những điều ấy.

Cầu nguyện tốt chính là xin Chúa Cha cho tôi biết bản thân mình theo cách Chúa Thánh Thần biết tôi, vì “Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 2:10).

          Chúa làm mọi sự để đem ánh sáng đến cho chúng ta.  Đáp lại, mỗi người chúng ta phải sẵng sàng đón nhận sự soi sáng của Chúa.  Điều quan trọng giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận ánh sáng của Chúa là cầu xin để đừng sợ những điều chúng ta nhìn thấy.

          Chúng ta có thể xin Chúa chiếu ánh sáng trên những công việc thường ngày và những thói quen của chúng ta.  Thói quen tốt đó có mạnh hơn không?  Thói quen kia có tác hại nhiều hơn là tôi thừa nhận không?  Chúng ta cần đến những cách thức quen thuộc để làm việc này việc nọ. Nếu không quen, chúng ta sẽ mất cả ngày để chỉ chuẩn bị được bữa ăn sáng.  Đồng thời, hầu như bất cứ thói quen nào cũng có thể vừa giúp chúng ta được tự do vừa ngăn cản tự do của chúng ta.  Nên chúng ta phải canh chừng.

          Rồi thói quen có thể biến thành những vướng mắc tai hại.  Chúng ta có thể bám chặt lấy những điều hoặc ý tưởng nào đó đến nỗi không còn thực sự được tự do nữa.  Cho nên chúng ta cầu xin Chúa ban ánh sáng giúp chúng ta thấy được lúc nào một vướng mắc đang đưa chúng ta tới việc phạm tội.  Chúa thấy rõ điều ấy lắm;  cho nên chúng ta xin được chia sẻ cái nhìn ấy của Người.

          Sau cùng, khi chúng ta xin Chúa ban ánh sáng, chúng ta cần phải sẵn sàng để đón nhận điều Chúa ban cho chúng ta.

-  Joseph Tetlow, SJ, nói về dotMagis, trong trang mạng IgnatianSpirituality.com 

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi nhắc nhở mình rằng khi tôi ngồi đây,

thì Chúa đang chăm chú nhìn tôi với lòng yêu thương và cho tôi được hiện hữu.

Tôi ngừng lại một chút để suy nghĩ về điều này.

 

Sự tự do

“Có rất ít người ý thức được những gì Thiên Chúa sẽ làm cho họ nếu như họ biết phó thác mình trong tay Chúa, và để cho ơn thánh Chúa đào tạo họ” (thánh Inhaxiô).  Tôi xin ơn biết phó thác hoàn toàn cho tình yêu Thiên Chúa.

 

Ý thức

Ở đâu tôi cảm nhận được niềm hy vọng, khích lệ và phát triển trong cuộc đời tôi?  Bằng cách nhìn lại quá khứ trong vài tháng qua, tôi có thể nhận ra những sinh hoạt và những cơ hội nào đã đem lại kết quả phong phú.  Nếu thực sự lưu ý tới những lãnh vực này, tôi sẽ quyết tâm dành cho những lãnh vực ấy thời giờ và không gian trong tương lai.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để giao tiếp với con.

Chúa đã bước đi và làm việc trên trái đất này.

Chúa chịu đựng nóng bức và vật lộn với giá lạnh.

Tất cả thời giờ của Chúa trên mặt đất này là dành để chăm sóc nhân loại.

Chúa chữa lành kẻ đau yếu, Chúa cho người chết sống lại.

(Xin bạn mở phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Những điểm gợi ý có sẵn nếu bạn cần sử dụng.  Khi đã xong, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Điều gì đã khuấy động lên trong tôi khi tôi cầu nguyện?  Tôi được an ủi, bối rối, nguội lạnh?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi, và tôi chia sẻ với Chúa những cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.  Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng.  A-men.

_______________

 

 

Tuần II mùa Chay

 

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2

Mác-cô 9:2-10

 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

 

*   Trong hành trình đến với Chúa, chúng ta có những lúc cao điểm khi mặt đất trở nên thánh thiện.  Giống như thánh Phê-rô, chúng ta muốn những lúc ấy cứ kéo dài mãi mãi.  Nhưng Chúa Giê-su đem chúng ta xuống núi và chuẩn bị chúng ta cho những lúc khó khăn sắp tới;  trong thời gian này chúng ta sống bằng kỷ niệm về những buổi hiển dung ngắn ngủi.  Vậy tôi có nhớ được lần cao điểm nào không?

*   Trong cảm nghiệm này đã có vinh quang, nhưng cũng có sợ hãi.  Tôi cần sự hiện diện và mặc khải của Chúa, nhưng tôi có sẵn sàng đứng tại những nơi xa lạ với tôi không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 26 tháng 2

Lu-ca 6:36-38

 

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

 

*   Lạy Chúa, vạt áo con và tay con đang mở ra để đón nhận những điều Chúa ban;  nhưng Chúa bảo như thế vẫn không thể chứa hết được bao nhiêu là ơn lành từ bàn tay Chúa, bởi vì bàn tay con còn phải mở ra để cho đi cũng như đã nhận lấy.  Chúa hồi đáp cho chúng con một cách quá sức hào phóng khi chúng con quảng đại chia sẻ những gì chúng con có.  Con nhớ đến ông già Dean trong câu chuyện Babette’s Feast đã nói:  “Sau cuộc sống ở trần gian này, chúng ta chỉ có thể mang theo được những gì chúng ta đã cho đi mà thôi”.

*   “Anh em đừng xét đoán”.  Có thể cả đời cũng không học được thói quen này phải không?  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa báo động cho con mỗi khi lòng trí con quay lại lối phản ứng gây tai hại cho người khác.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 27 tháng 2

Mát-thêu 23:1-12

 

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

*   Lạy Chúa, Chúa nêu ra những cách biểu lộ sự khoe khoang và cho mình là quan trọng.  Chúa nói:  “Anh em đều là học trò”.  Kinh Thánh có kết quả một cách mầu nhiệm, hằng ngày con càng biết thêm được những đường lối của Chúa.  Lạy Chúa, Chúa là Thầy của con.

*   Căn tính người Ki-tô hữu là tôi tớ, môn đệ, kẻ khiêm nhường bước theo.  Sự vĩ đại được nhìn nhận trong tình yêu, trong tự nguyện phục vụ người khác như Chúa Giê-su đã phục vụ.  Nhiều nền văn hóa và nhiều nhóm người kính trọng sự thành công, giàu có và tự nâng mình lên.  Trong lúc cầu nguyện bạn hãy nhớ lại lúc bạn cảm thấy bị hạ nhục khi bạn đã phục vụ một người hoặc đã làm điều gì thích hợp cho họ.  Hãy dâng kỷ niệm này cho Chúa trong niềm cảm tạ.

_______________

 

 

 

Thứ Tư, ngày 28 tháng 2

Mát-thêu 20:17-28

Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*   Có lẽ khi nghe nói về cái chết nhục nhã của Chúa Giê-su, hai môn đệ này và mẹ của họ nghĩ rằng Ai sẽ kế vị Chúa Giê-su đây?  Việc gì sắp xảy ra vậy?  Sau quá nhiều thời gian với Chúa Giê-su, các môn đệ Người vẫn còn nghĩ về một thứ vương quốc và quyền lực trần thế.  Tôi có thường rơi vào lối suy nghĩ này không?

*   Chúa Giê-su không trình bày một hình ảnh tích cực về “Dân ngoại”;  Người nhắc đến một đường lối cai trị đã không bao giờ được áp dụng cho dân Chúa, khi chúng ta ngược dòng lịch sử trở lại thời các ngôn sứ và các vị vua Ít-ra-en.  Thế nào là một “người tôi tớ” trong thời đại và văn hóa tôi đang sống?  Và làm sao tôi có thể cư xử giống như một người tôi tớ?

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 1 tháng 3

Lu-ca 16:19-31

 

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

 

*   Đây là một dụ ngôn với những phản diện rõ ràng, nhưng thông điệp chính của nó lại thật giản dị:  hãy tỉnh thức trước những nhu cầu trước mắt.  Dụ ngôn không đề cập tới những lối sống về phía ông La-da-rô, cũng chẳng nói về việc làm điều xấu xa về phần ông nhà giàu.  Nhưng là nói về việc ông nhà giàu đã nhắm mắt làm ngơ trước người nghèo khổ ở cổng nhà ông.

*   Không để mắt tới nhưng người thiếu thốn chung quanh, cuộc sống chúng ta trở nên ích kỷ và vô cảm.  Chúa Giê-su xin những kẻ nghe Người giảng hãy mở mắt ra trước những gì ở ngay trước mặt họ và mở tai để lắng nghe mệnh lệnh đơn giản của Tin Mừng là:  hãy yêu thương tha nhân.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 3

Mát-thêu 21: 33-43, 45-46

 

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

*   Lạy Chúa, dụ ngôn này nói về những người Do-thái chối nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Nhưng dụ ngôn cũng nói về con nữa.  Con là tên tá điền của vườn nho Chúa.  Chính vì con mà Chúa đã trồng và đã bảo vệ mùa nho, rồi Chúa mong chờ từ nơi con một mùa hái nho.  Thành quả là cho Chúa chứ không phải cho con.  Có thể con cảm thấy khó chịu khi Chúa hỏi đến, nhưng Chúa làm đúng khi trông đợi điều gì đó nơi con.

*   Hôm nay khi nhìn lại cuộc sống, tôi nhận ra Chúa đã ký thác điều gì nơi tôi?  Chúa sẽ mong đợi gì nơi tôi?  Và đâu là câu trả lời của tôi?

_______________

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 3

Lu-ca 15:1-3, 11-32

 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

11 "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

 

*   Dụ ngôn người con hoang đàng cho tôi một cái nhìn về tình yêu vững bền của Thiên Chúa.  Vâng, lạy Chúa, Chúa cho thấy Cha trên trời sẽ biểu hiện dưới hình thức con người.  Khi người cha trong dụ ngôn đón nhận đứa con đã mất trở về, ông đã khóc vì vui mừng, giết con bê béo, truyền đem áo đẹp nhất ra cho cậu và mở tiệc ăn mừng, thì mục đích không phải là để làm cho người khác vui lòng, nhưng là để biểu lộ niềm vui tràn trề của ông vì con ông đã trở về.

*   Tôi có tin được là Chúa vui mừng vì tôi giống như người cha vui mừng vì đứa con trai đã mất của ông trong dụ ngôn này không?


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space