TUẦN II MÙA VỌNG  (Ngày 9 – 15 tháng 12 năm 2018)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Qua hành động thực tế, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Trong các sách Tin Mừng, chúng ta nhận ra Chúa Giê-su đã cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua việc chữa lành, tha thứ, tỏ lòng thương xót và cảm thông.  Chúa Giê-su nhận biết và đáp lại những nhu cầu sâu xa nhất của tâm hồn con người.  Với người mù lòa, Chúa ban cho họ được nhìn thấy;  với người bại liệt, Chúa cho họ đứng lên và đi lại được;  với người phong hủi và những kẻ bị xã hội loại bỏ, Chúa chữa sạch bệnh và hồi phục cho họ trở lại với cộng đồng;  với người phụ nữ bị cô lập do bệnh tật, Chúa chữa lành bà cả thể xác lẫn linh hồn;  với người có đời sống tội lỗi, Chúa tỏ lòng thương xót và ban niềm hy vọng để họ sống tương lai tốt đẹp hơn.

          Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng con mắt cảm thông và yêu thương, chấp nhận chúng ta trong tình trạng hiện thời và yêu thương con người thực của chúng ta.  Chúa Giê-su không đợi chúng ta phải hoàn hảo hoặc đợi tới khi nào chúng ta không còn phạm tội nữa.  Trái lại, Chúa Giê-su bước vào cái hỗn độn của nhân loại và gặp gỡ những ai đang trên con đường đổ vỡ, bị tổn thương và bê bối.

          -  Becky Eldredge, Busy Lives & Restless Souls

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và nhận biết Ta là Thiên Chúa”.  Lạy Chúa, lời Chúa dẫn chúng con đến với sự thanh tĩnh và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Con được tự do.  Khi con nhìn những lời này được viết xuống, dường như chúng tạo nên trong con một cảm giác kính sợ.  Phải, đó là một cảm giác tự do tuyệt vời.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa.

 

Ý thức

Lạy Chúa, lúc này con hướng tâm tư con về Chúa.

Con sẽ dẹp qua một bên mọi lo lắng bận rộn của con.

Lạy Chúa, con sẽ nghỉ ngơi và để mình được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang sau.  Những điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Khi đã suy gẫm xong, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh bạn vừa đọc.  Phần nào đã đánh động tâm hồn bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn – hoặc một câu chuyện bạn mới nghe – sẽ dần dần hiện lên trong ý thức của bạn.  Nếu vậy, câu chuyện ấy có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh có thể nói với bạn không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần II mùa Vọng

 

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 12

Lu-ca 3:1-6

 

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

*  Thánh Gio-an Tẩy Giả, người anh em họ với Chúa Giê-su, là một nhân vật thách đố.  Là sứ giả của Thiên Chúa, ngài là mũi tên nhọn sắc mang những lời xuyên thấu tâm hồn người ta.  Một số người đã nghe sứ điệp mạnh mẽ của ngài nên thay đổi lối sống.  Nhưng cũng có những người cưỡng lại.

*  Lạy Chúa, trong mùa Vọng này, xin Chúa ban cho con một tâm hồn biết đón nhận.  Xin giúp con mở lòng tiếp nhận những sứ giả của lời Chúa, nhất là những người thoạt thấy con có thể chống lại, vì họ là những ngôn sứ hôm nay của Chúa.  Họ khuyên con hãy thay đổi lối suy nghĩ và lối sống.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 10 tháng 12

Lu-ca 5:17-26

 

Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! "25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "

 

*  Ngôn sứ I-sai-a đã nói tiên tri:  Người què sẽ nhảy như nai, và lưỡi người câm sẽ mừng hát.  Thiên nhiên sẽ đổi mới, với dòng nước vọt lên từ sa mạc.  Tâm hồn người ta sẽ tràn đầy niềm vui;  toàn thế giới sẵn sàng để được điểm trang.

*  Những kẻ chứng kiến đã nói:  “Chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ”.  Ước gì mùa Vọng đổi mới trong tôi tâm tình ngưỡng mộ việc Chúa Cứu Thế đến lần thứ nhất.  Tôi có mở lòng để nhận ra thế giới như khác lạ vì Chúa Giê-su đến không?

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11 tháng 12

Mát-thêu 18:12-14

 

"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 

*  Đấng Cứu Thế/Mục Tử là Vua đầy lòng từ bi lân tuất.  Không ai trong số những kẻ được Người chăm sóc lại chỉ là một con số trong một bảng thống kê, nhưng trái tim của vị Mục Tử luôn thao thức và hoàn toàn bận tâm dù chỉ có một con chiên đi lạc.  Người là Mục Tử sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào tìm được con chiên lạc.

*  Nhưng Người cũng là Mục Tử có tràn đầy sức mạnh và quyền lực.  Khi tôi cảm thấy mình đi lạc hoặc bị mất, tôi hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta với lòng từ bi thương xót, nhưng cùng với sức mạnh và quyền lực nữa.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 12 tháng 12

Lu-ca 1:39-47

 

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đa ng cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*  Chúa Giê-su, người con mà Mẹ Ma-ri-a đang mang thai, được người con trong bụng bà Ê-li-sa-bét nhận biết;  Gio-an nhảy mừng nhận biết Đấng mà cả hai bà mẹ đều tôn kính là “Chúa”, còn chính Gio-an cũng có một nguồn gốc lạ lùng từ một bà mẹ đã cao tuổi.

*  Khi hai người gặp những vị đã thưa lời xin vâng với Thiên Chúa như Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét trong bài Tin Mừng hôm nay, thì sự sống mới của Thiên Chúa đang phát triển nơi người phụ nữ này nhảy mừng nhận biết sự sống của Thiên Chúa đang lớn lên ở trong người phụ nữ kia.  Nghĩa là Thiên Chúa ở trong người này chào mừng Thiên Chúa ở trong người kia.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 13 tháng 12

Mát-thêu 11:11-15

 

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.15 Ai có tai thì nghe.

 

*  Dân chúng đang trông chờ ngôn sứ Ê-li-a;  Còn Chúa Giê-su thì nói:  “Ông Gio-an là Ê-li-a – Hãy chú ý!”  Tôi có chờ đợi một điều cầu xin Chúa nhậm lời hoặc một ơn lành đã đến rồi không?

*  “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh”.  Vậy Nước Trời ngày nay phải chịu đau khổ thế nào?  Tôi nhận ra Nước Trời ở đâu và tôi tham dự vào Nước Trời thế nào?

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12

Mát-thêu 11:16-19

 

"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh
,

mà các anh không nhảy múa;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không đấm ngực khóc than."

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."

 

*  Điều Thiên Chúa ban cho chúng ta luôn là hạnh phúc sâu xa như sông biển, con cái nối dòng không đếm xuể.  Nhưng điều người ta chọn làm thì lại buồn thảm.  Đối với Chúa Giê-su, người ta chất vấn Người tại sao ăn uống cùng đám người không xứng đáng;  còn với ông Gio-an, người ta chất vấn ông tại sao chẳng ăn chẳng uống mà cứ tối ngày lo ăn chay.

*  Lạy Chúa, con nhận ra một điều khi trả lời cho những người này.  Con không luôn mở lòng lắng nghe và chấp nhận những người khác biệt con.  Con cũng dễ dàng lên án, dẹp bỏ và chối từ người khác.  Hôm nay con cần Chúa giúp con.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12

Mát-thêu 17:9a, 10-13

 

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."10 Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? "11 Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế."13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

 

*  Ngay trước khung cảnh này, các môn đệ Chúa Giê-su đã được thấy Người biến đổi hình dạng trong vinh quang và có ông Mô-sê và Ê-li-a tháp tùng.  Họ xin Chúa Giê-su xác nhận về vai trò của ông Ê-li-a là người đến trước giờ tận thế tới.  Câu trả lời của Chúa Giê-su thật hết sức bất ngờ:  người đến trước đích thực chính là ông Gio-an Tẩy Giả, một người đã bị đối xử tệ bạc.  Đây cũng sẽ là số phận của Chúa Giê-su.

*  Chúa Giê-su đến là để thiết lập Nước Trời trên mặt đất và đem ơn cứu độ đến cho mọi người;  nhưng người ta lại chống lại Đấng đem sứ điệp.  Hôm nay khi suy nghĩ về việc Thiên Chúa tiếp đón mọi người, tôi phải đáp trả thế nào?


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space