TUẦN III MÙA VỌNG  (Ngày 16 – 22 tháng 12 năm 2018)

 

                                                                                                               

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chuyển tiếp là cây cầu dẫn từ cái không còn nữa đến cái chưa xảy ra.  Không ai đoán được cây cầu dẫn ấy như thế nào.  Nó có thể rõ ràng và vững chắc, nên chúng ta thấy dễ dàng vượt qua được những lớp sương mù đầy hoang mang.  Hoặc nó có thể lung lay và không an toàn, nên chúng ta đâu dám tin nó chịu nổi sức nặng của chúng ta… Tuy nhiên điểm quan trọng là chúng ta vẫn phải qua cầu, rồi khi liều lĩnh đi qua, chúng ta sẽ khám phá ra chính cây cầu ấy lại là người dẫn dắt và hướng đạo chúng ta, rồi nó có mọi sự để dạy chúng ta về con đường trước mặt bên kia sự chuyển tiếp.  Đúng vậy, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều trên cây cầu ấy, về chính mình, về cuộc sống, và về Thiên Chúa, trong những chuyển tiếp, hơn là về những con đường bằng phẳng hơn trong cuộc hành trình.

-  Margaret Silf, The Other Side of Chaos

 

 

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con trông mong sức mạnh chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Chúa đã dạy tôi như một thầy giáo dạy một đứa học trò” (Thánh Inhaxiô).

Tôi nhắc nhở mình rằng có những điều Chúa cần phải dạy dỗ tôi, nên tôi xin ơn biết lắng nghe những điều ấy và để chúng thay đổi con người tôi.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa dạy con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khác.

Xin Chúa cho tâm hồn con được tràn đầy lòng biết ơn về những lần tình yêu Chúa đã được tỏ ra cho con qua sự chăm sóc của người khác.

 

Lời Chúa

Chúa nói với mỗi cá nhân chúng ta.  Tôi để tâm lắng nghe những điều Người phán dạy tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lấn;  rồi hãy lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng tùy ý.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tâm sự đòi hỏi nói và lắng nghe.

Khi tôi nói với Chúa Giê-su, tôi cũng học thinh lặng và lắng nghe.

Tôi hình dung sự dịu dàng trong ánh mắt Chúa và nụ cười đầy yêu thương khi Người nhìn tôi

Tôi có thể hoàn toàn thành thực với Chúa Giê-su khi tôi nói với Người về những lo lắng bận tâm của tôi.

Tôi sẽ mở lòng cho Chúa khi tôi nói với Chúa về những sợ hãi và nghi ngờ của tôi.

Tôi sẽ xin Người giúp tôi hoàn toàn đặt mình trong sự chăm sóc của Chúa và biết phó thác thân mình tôi cho Người, vì biết rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho tôi.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn soi sáng của Chúa giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

Tuần III mùa Vọng

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12

Lu-ca 3:10-18

 

Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? "11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? "13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 

*  Ông Gio-an công bố tin vui cho dân chúng, nhưng ông đã làm công việc này “bằng cách khích lệ”.  Còn chúng ta thì chia sẻ tin vui này bằng cách sống như dân Chúa.  Hôm nay tôi có thể suy xét xem mình có thể là tin vui cho người khác không?

*  “Hồi đó, dân chúng đang trông ngóng”.  Họ biết có điều gì đó trọng đại sắp xảy đến.  Tôi có trải qua một ngày trông đợi Chúa hành động và mong Chúa Thánh Thần tỏ ra cho tôi biết điều gì phải làm gì không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 17 tháng 12

Mát-thêu 1:1-17

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

 

*  Đoạn Tin Mừng này đan kết những sự kiện của một lịch sử dài dần dần đưa tới việc đem chúng ta đến với Chúa Giê-su.  Gia phả của Chúa là một sự trộn lẫn những con người thánh thiện với những con người không thánh thiện , tội lỗi công khai và cặn bã trong xã hội.  Tuy nhiên mỗi người đóng một vai trò quan trọng, không có cuộc đời nào là vô nghĩa đối với kế hoạch củaThiên Chúa.  Chúa Giê-su làm nên lịch sử của riêng gia đình Người.  Nhưng Người không bỏ qua bất cứ ai thuộc tổ tiên Người.  Tôi có làm như vậy không?

*  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những ai đã chuyển ân sủng Chúa đến cho con.  Xin Chúa đừng để những giới hạn và sự bất xứng của con ngăn cản không cho con tin rằng mình quan trọng.  Xin cho con biết làm trọn phần của con là người đem tình yêu Chúa đến cho thế giới.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 18 tháng 12

Mát -thêu 1:18-25

 

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

 

*  Việc Chúa đến không là gì khác ngoài việc khai mạc một thời đại đầy thách đố của “trời mới đất mới” đã được hứa ban trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Người.  Sự tha thứ tội lỗi nhập cuộc ngay khi hài nhi được Thiên Chúa chuẩn nhận trước để làm Đấng Cứu Độ.  Danh hiệu của hài nhi là Em-ma-nu-en (Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-tôi) cho thấy Người chính là sự thể hiện lời Thiên Chúa hứa:  “Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân Ta”.  Hài nhi ấy sẽ là sự hiện diện lãnh đạo giữa dân Thiên Chúa.

*  Tất cả những ân sủng tốt đẹp này đã cùng xảy đến là dành cho tôi khi tôi chuẩn bị tôn kính hài nhi mới sinh.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 12

Lu-ca 1:5-25

 

Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông:9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.13 Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi."19 Sứ thần đáp: "Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi."21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà.24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.25 Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."

 

*  Cuối cùng thì Hài Nhi được hứa ban đã đến, nhưng không phải là không gây những thử thách đức tin cho một cặp vợ chồng trong quãng đời của họ.  Rồi ông Da-ca-ri-a cũng đã được biết rằng con trẻ được tiên báo đã được chỉ định để nói lên sự can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa trong những ngày sau hết của thời đại này.  Việc này có nghĩa là con trẻ được sai đi để dọn đường, trong một vai trò tương tự vai trò của ngôn sứ Ê-li-a.  Thậm chí tên của con trẻ – “Thiên Chúa đã phù hộ” – đã nói lên ý định của Thiên Chúa rồi.

*  Bà Ê-li-sa-bét tuyên bố rằng Chúa đã cất đi sự tủi nhục vì son sẻ của bà.  Tuy nhiên bà biết rằng câu chuyện của bà nằm trong kế hoạch cứu độ lớn lao của Thiên Chúa.  Câu chuyện này áp dụng thế nào vào cuộc đời tôi?

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 20 tháng 12

Lu-ca 1:26-38

 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

*  "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà".  Mẹ Ma-ri-a, một thiếu nữ không ai biết đến xuất thân từ Na-da-rét, một nơi rất tầm thường, lại được tách riêng, được kêu gọi, được tuyển chọn và được Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình.  Đó là một ân sủng độc đáo, một “nguồn vui” cho chúng ta.

*  “Xin đừng sợ”:  những lời này cũng dành cho tôi nữa.  Có rất nhiều điều làm tôi sợ hãi.  Nhưng không có gì là không thể làm được đối với Thiên Chúa.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 12

Lu-ca 1:39-45

 

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 

*  Mẹ Ma-ri-a là một phụ nữ đầy lòng tin.  Bà Ê-li-sa-bét ca tụng Mẹ, không phải vì Mẹ đã cưu mang Chúa Ki-tô, nhưng vì Mẹ đã tin lời sứ thần.  Chúng ta hãy cầu xin Mẹ cho chúng ta có được đức tin mạnh mẽ cần phải có trong những lúc khó khăn này.  Thiên Chúa làm được những gì chúng ta nghĩ là không thể.

*  Bạn hãy cố tưởng tượng xem đối với Mẹ Ma-ri-a, việc tìm được một người bạn đồng hành như bà Ê-li-sa-bét là điều quan trọng đối với Mẹ, vì bà là một thân nhân có tuổi cũng đã được Thiên Chúa chúc phúc cách lạ lùng.  Còn bà Ê-li-sa-bét thì hiểu được tầm quan trọng của những điều cả hai chị em cùng đang trải qua.  Bạn hãy suy nghĩ xem có những người phụ nữ khôn ngoan nào trong đời bạn đã có thể khích lệ bạn trong hành trình của bạn đến với Chúa.  Bạn hãy cầu nguyện cho họ và cảm tạ Chúa đã ban họ cho bạn.  Và nếu không có ai, bạn hãy xin Chúa gửi đến cho bạn ột bà Ê-li-sa-bét.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12

Lu-ca 1:46-56

 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

*  Tại rất nhiều thời điểm trong lịch sử dân Chúa, Ít-ra-en chỉ là một dân rất nhỏ phải đối mặt với địch thù đe dọa.  Vào lúc Chúa Giê-su vừa xuất hiện, xem ra dân chúng được sống trong sự nhân từ của người Rô-ma chiếm đóng.  Chúng ta có truyền thống là Chúa sẽ bước vào để can thiệp hoặc giúp dân Người chiến thắng.

*  Điều ghi nhận sau đây thường làm cho người ta ngạc nhiên trong lời giảng của Chúa Giê-su:  kẻ khiêm nhường sẽ được tôn vinh và kẻ được nâng lên sẽ bị hạ xuống.  Ước gì tôi biết chịu thử thách với òng kiên nhẫn, vì biết rằng sự công chính và từ bi của Chúa sẽ toàn thắng.


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space