Tuần IV Phục Sinh   (ngày 22 – 28 tháng 4 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Được mời gọi dấn thân

Chúa Giê-su không phải là một nhà truyền giáo đơn độc;  Người không muốn một mình hoàn thành sứ mệnh, nhưng muốn các môn đệ cùng dấn thân.  Thêm vào số mười hai tông đồ, Chúa còn gọi bảy mươi hai người nữa và sai họ cứ hai người một đi tới các làng mạc để loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần.  Điều này thật tốt đẹp!  Chúa Giê-su không muốn hành động một mình;  Người đến đem tình yêu Thiên Chúa vào thế giới và Người muốn trải rộng tình yêu ấy ra theo cách thức truyền thông, trong tình huynh đệ.  Do đó Chúa lập tức thành lập một cộng đoàn môn đệ, cũng là một cộng đoàn truyền giáo.  Người huấn luyện họ trực tiếp cho sứ mệnh là hãy ra đi.

          Tin Mừng Lu-ca cho chúng ta thấy rằng bảy mươi hai môn đệ này đã trở về sau cuộc truyền giáo, đầy vui mừng vì đã cảm nghiệm được sức mạnh của danh Chúa Giê-su chiến thắng sự dữ.  Chúa Giê-su bảo rằng Người ban sức mạnh cho các môn đệ này để họ đánh bại sự dữ.  Nhưng Người còn thêm:  “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lu-ca 10:20).  Chúng ta đừng khoe khoang làm như mình là nhân vật chính:  chỉ có duy nhất một nhân vật chính, đó là Chúa!  Ân sủng Chúa mới là chính.  Chúa là vị anh hùng duy nhất.  Rồi niềm vui của chúng ta đơn thuần là được làm môn đệ Chúa, làm bạn hữu với Người.  Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trở nên những tác nhân tốt của Tin Mừng.

 

- Đức Giáo Hoàng Phanxicô, The Joy of Discipleship

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và hãy biết rằng Ta là Thiên Chúa!”.  Lạy Chúa, lời Chúa dẫn dắt con tới vẻ trầm lặng và cao cả sự hiện của Chúa.

 

Sự tự do

Chúa không phải kẻ đứng ngoài đối với sự tự do của tôi.  Thánh Thần thở sự sống vào tận đáy những ước ao sâu xa nhất của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi tiến tới tất cả những điều tốt lành.  Tôi cầu xin Chúa ban ơn giúp tôi để Thánh Thần Người khai mở tôi.

 

Ý thức

Tôi cảm nhận được hy vọng, khích lệ và phát triển ở lãnh vực nào trong cuộc đời tôi?  Nhờ xét lại mấy tháng qua, tôi có thể nhận ra những hoạt động và cơ hội nào đã đem lại kết quả phong phú.  Nếu tôi thực sự nhận ra được những lãnh vực như thế, tôi sẽ quyết định dành thời gian và không gian trong tương lai cho những lãnh vực ấy.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí tôi để tôi biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn hãy lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Những điểm gợi ý đã có sẵn nếu bạn cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Điều gì khuấy động trong tôi khi tôi cầu nguyện?  Tôi được an ủi, hoặc gặp khó khăn, hoặc nguội lạnh?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi chia sẻ với Người những cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.  Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có đời đời chẳng cùng.  A-men.

 

 

 

Tuần IV Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4

Gio-an 10:11-18

 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

 

*  Ngày Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đến với một mình Chúa mà thôi, nhưng việc thờ phượng lôi kéo chúng ta vào trong một cộng đoàn và nhận định chúng ta là các con chiên của vị Mục Tử Nhân Lành.  Được coi là “những con chiên” không có nghĩa hạ phẩm giá của chúng ta, nhưng là giúp chúng ta đừng nghĩ quá nhiều về bản thân mình.  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống khiêm nhường và tín thác, dạy chúng ta phải tỉnh thức trước những kẻ chỉ biết làm việc để được trả công, cảnh giác chúng ta phải để ý tất cả những gì có thể cướp đoạt hoặc phân tán chúng ta.

*  Mục tử luôn giữ đàn chiên trong tầm mắt của mình, nhìn ngắm chúng và nhìn cả phía trước chúng nữa.  Vậy tôi xin Chúa ban cho tôi đức khiêm nhường tôi cần có, để tôi biết lắng nghe tiếng vị Mục Tử Nhân Lành, để Người dẫn dắt tôi và tin rằng Người cũng đang dẫn dắt những kẻ khác nữa, dù qua những cách thức tôi không hiểu được.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 23 tháng 4

Gio-an 10:1-10

 

"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

 

*  Cách tốt nhất để bắt đầu giờ cầu nguyện của tôi là hãy lắng đọng và thinh lặng, rồi lắng nghe Chúa Giê-su gọi tên tôi.  Chúa Giê-su rất là riêng tư.  Bạn hãy nghĩ lúc Chúa gặp bà Ma-ri-a Mác-đa-la ở gần mộ vào Chúa Nhật Phục Sinh đầu tiên và khi Người dịu dàng gọi tên bà:  “Ma-ri-a!”

*  Chúa yêu thương tôi như Người đã yêu thương bà và Người cũng gọi tên tôi với tất cả sự dịu dàng.  Quả thực, tên tôi đã được ghi trong lòng bàn tay Người (xem I-sai-a 49:16). Tôi có thể tưởng tượng mình đang mở bàn tay Người ra và khám phá thấy điều ấy là thực!  Tên tôi đã được in vào bàn tay Người!

_______________Thứ Ba, ngày 24 tháng 4

Gio-an 10:22-30

 

Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết."25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

 

*  Nếu việc cầu nguyện và đời sống Ki-tô hữu của tôi đã nhụt đi và không còn sức sống, thì có phải vì “tôi không tin” tất cả những điều Chúa Giê-su đã nói với tôi về tình yêu của Người dành cho tôi không?  Là Ki-tô hữu, chúng ta phải là những người hạnh phúc nhất, bất kể chúng ta có vấn đề gì.  Tương lai chúng ta hoàn toàn chắc chắn và hoàn toàn hấp dẫn.  Chẳng cần điều kiện gì cả.

*  Không ai có thể cướp chúng ta khỏi sự chăm sóc của Chúa, đúng vậy, không ai có thể.  Hôm nay, tôi hãy tin tưởng vào chân lý duy nhất và đơn giản này.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 25 tháng 4

Mác-cô 16:15-20

 

Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

*  Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm nay kêu gọi chúng ta hảy tuân giữ lệnh truyền Chúa ban hai ngàn năm trước đây.  Chúng ta phải cùng nhau làm việc để chia sẻ Tin Mừng.  Chúng ta không thể chôn giấu những tài năng Chúa ban cho chúng ta, vì mọi người đều cần được nghe tin vui rằng họ được yêu thương.  Chúng ta phải là “tin vui trong thời hiện tại”.

*  Thiên Chúa nhất quyết quy tụ hết thảy chúng ta thành một cộng đồng yêu thương, là cộng đoàn ngày qua ngày đều họp nhau lại.  Cho nên, lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Chúa lúc Chúa dạy “Anh em hãy đi!” và xin cho con biết tìm những phương thức đầy sáng tạo để là tin vui cho những người chung quanh con.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 26 tháng 4

Gio-an 13:16-20

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."

 

*  Nếu có ai hỏi tôi “Tận đáy lòng bạn, bạn là ai?”, tôi có nghĩ phải nói rằng tôi là tôi tớ của Chúa, là sứ giả của Chúa không?  Tôi là một kẻ được Chúa sai đi rảo quanh khắp chốn, và Chúa đồng hành với tôi cũng như hòa nhập với tôi khi tôi được sai đi như vậy.  Bất cứ điều nào tôi có thể làm dù nhỏ bé đến đâu để phục vụ giúp cho Nước Thiên Chúa được phát triển, thì tôi cũng làm trong sự đồng hành với Chúa.

*  Các tu sĩ dòng Tên gọi mình là “bạn đồng hành của Chúa Giê-su”, nhưng ai cũng có thể gọi mình như vậy nếu họ cố gắng sẵn sàng đón nhận lời Chúa kêu gọi họ.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4

Gio-an 14:1-6

 

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

 

*  Lạy Chúa Giê-su chí ái, con mời Chúa bước vào tâm hồn con.  Xin giúp con yên lặng và lắng nghe trong khi Chúa phán dạy con những lời trong đoạn Tin Mừng này.  Các lời ấy tạo thành những khẳng định đầy tràn niềm an ủi trong Tin Mừng của Chúa.  Những lời ấy biểu lộ tình yêu và quý trọng Chúa dành cho con.  Những lời ấy làm cho những khó khăn của con trở thành thứ yếu.  Tương lai của con ở với Chúa.

*  Chúa Giê-su nói rõ ràng rằng “con đường” là được sống với Chúa.  Con đường không phải là một công thức.  Nó cũng chẳng phải là một hệ thống tôn giáo hoặc một triết lý hay một học thuyết.  Nếu tôi vẫn còn lẫn lộn về mọi “con đường” quy hướng về mình do xã hội, văn hóa, đôi khi do những Ki-tô hữu khác, thì tôi có thể quay lại điều này, là hãy ở trong sự kết hiệp với Chúa Giê-su.

_______________

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4

Gio-an 14:7-14

 

Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

*  Ít năm trước đây, thần học gia Hans Urs von Balthasar đã viết một cuốn sách nhỏ, nhan đề là Does Jesus Know Us?  Do We Know Him? (Chúa Giê-su có biết chúng ta không?  Chúng ta có biết Người không?).  Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con giống như những người bạn đời biết nhau, chỉ khác là Chúa còn biết rất nhiều hơn thế nữa.  Cái biết của Chúa là cái biết nảy sinh từ tình yêu vô biên.  Nhưng con có biết Chúa không?  Con có đam mê Chúa không?  Chúa có thật quan trọng đối với con không?

*  Tôi cầu nguyện bằng lời nguyện thế kỷ 13 được lập lại trong nhạc kịch Godspell soạn năm 1971:  “Lạy Chúa, có ba điều con cầu xin:  được thấy Chúa rõ ràng hơn, được yêu mến Chúa nồng nàn hơn và được theo Chúa sát hơn, ngày này qua ngày khác”.  Rồi con sẽ biết được Chúa theo ý nghĩa Kinh Thánh của lời nguyện ấy.


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space