TUẦN 6 MÙA THƯỜNG NIÊN  (11 – 17 tháng 2 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chuẩn bị cho mùa Chay

Chuẩn bị trước khi cầu nguyện là điều quan trọng.  Nó giúp chúng ta sắp đặt không gian trong ngày để cầu nguyện, và nó giúp tâm trí chúng ta được sẵn sàng để cầu nguyện.  Ý tưởng về chuẩn bị mà thánh Inhaxiô đã đề ra cho việc cầu nguyện có thể rất hữu ích giúp chúng ta chuẩn bị cho mùa Chay.

*  Về phương diện thể chất, chúng ta có dành riêng một nơi để cầu nguyện trong hành trình mùa Chay của chúng ta không?

*   Giờ nào trong ngày chúng ta sẽ dùng để cầu nguyện trong mùa Chay?

*   Đâu là những “thao luyện” thiêng liêng, hoặc phương pháp cầu nguyện chúng ta sẽ sử dụng trong mùa Chay?

 

Vậy trong lời nguyện chuẩn bị, chúng ta xin những ơn đặc biệt.  Chúng ta muốn cầu xin ơn nào để mong được đào sâu nội tâm trong mùa Chay?

*   Để hiểu sâu xa cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su?

*   Để sánh bước với Chúa Giê-su qua cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người?

*  Để làm sao thắng được một cám dỗ không cho chúng ta hoàn toàn bước vào cuộc sống với Chúa Ki-tô?

*   Để hỗ trợ cho một việc thiêng liêng giúp thắp lên ngọn lửa duy trì mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-su?

 

Trong tuần Thứ Tư Lễ Tro này, mời các bạn hãy bắt đầu cầu nguyện chuẩn bị.  Chúng ta có thể hướng về Chúa Giê-su và cầu xin:  “Chúa muốn ơn nào bén rễ thật sâu trong con suốt bốn mươi ngày sắp tới này?”

-  Becky Eldredge nói về dotMagis, bài đăng trong Ignatian Spirituality.com

 

Sự hiện diện của Chúa

Điều hiện diện trước mặt tôi cũng là nền móng giúp tôi trở nên trưởng thành hơn.

Tôi suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa luôn ở đó trong tình yêu,

giữa nhiều điều đang vây bọc tôi.

Tôi dừng lại và cầu xin Chúa ảnh hưởng trên diễn trình trưởng thành của tôi vào đúng lúc này.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra để sống trong tự do.  Tự do để được tận hưởng những niềm vui Chúa đã tạo nên cho tôi.  Lạy Chúa, xin ban cho con được sống như Chúa muốn, hoàn toàn tin vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang sống trong một mạng lưới những mối tương quan:  liên kết với thiên nhiên, với con người và với Thiên Chúa.

Tôi rà soát lại những liên kết này, cảm tạ Chúa vì sự sống đã tuôn trào từ những nguồn kể trên.

Một số liên kết đang bị rắc rối hoặc đổ vỡ;  có thể tôi cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng.

Tôi xin ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói một cách riêng tư với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe, nghe những điều Người đang nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh ít lần rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh in ở những trang sau.  Những điểm gợi ý sẽ giúp bạn nếu bạn cần.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại phần này để tiếp tục).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh tôi vừa đọc.  Phần nào đã đánh động tôi?  Có lẽ những lời của một người bạn, hoặc một câu chuyện tôi mới nghe, sẽ gợi lên trong ý thức của tôi.  Nếu thực như thế, câu chuyện có đem lại chút ánh sáng nào trên những điều đoạn Kinh Thánh có thể nói với tôi không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần 6 mùa Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2

Mác-cô 1:40-45

 

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

*   Người phong hủi thắc mắc không hiểu mình có đáng được Chúa Giê-su giúp đỡ không.  Anh biết Chúa Giê-su có quyền năng làm được mọi sự, nhưng liệu quyền năng ấy có được hướng tới một người phong hủi bị loại trừ khỏi xã hội như anh không?  Chúng ta đều biết Thiên Chúa hằng yêu thương và chữa lành.  Nhưng hôm nay tôi có trông đợi tình yêu và việc chữa lành của Thiên Chúa dành cho tôi không?

*   Cuối cùng, người phong hủi hết lòng cảm tạ Chúa đến nỗi anh không thể ngừng nói cho mọi người biết.  Tôi biểu lộ lòng biết ơn như thế nào?  Tôi có cảm thấy thoải mái nói về những cách thức Chúa can thiệp vào đời tôi không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 2

Mác-cô 8:11-13

 

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

 

*   Nhóm Pha-ri-sêu có thói quen tranh luận về ý nghĩa của Lề Luật và những khía cạnh của đức tin Do-thái.  Nhưng ở đây họ đã trở thành thù nghịch với Chúa Giê-su.  Từ nay trở đi, trong sách Tin Mừng họ sẽ thử thách Người, cố gắng tìm những sơ hở của Người để có thể loại trừ Người.  Không có điều gì Người làm mà họ hài lòng cả:  tâm hồn họ đã đóng lại rồi.  Nhiều lần Chúa thử thách chúng ta, nhưng là để mang lại điều tốt nhất cho chúng ta, để giúp cho đức tin và lòng yêu mến của chúng ta sâu xa hơn.

*   Đôi khi tôi có làm cho Chúa Giê-su phải thở dài không?  Tôi có chờ đợi Người làm điều gì đó đặc biệt cho tôi không?  Đối với Chúa chẳng phải việc Người hy sinh mạng sống mình để cứu độ thế gian vẫn chưa đủ sao?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 2

Mác-cô 8:14-21

 

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy."21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

 

*   Chúa Giê-su trút cơn giận của Người một cách xây dựng và thách đố.  Người hỏi các môn đệ chín câu hỏi dồn dập.  Giống như các môn đệ, tôi cũng có thể đần độn, tầm thường, lơ mơ, lẫn lộn.  Màn kịch của Thiên Chúa đang diễn ra quanh tôi, nhưng dường như tôi không biết phần đóng góp Chúa muốn tôi thực hiện trong đó.

*   Tôi dùng những lúc suy gẫm này mà cầu xin Chúa Giê-su thành thực với tôi.  Vậy đâu là những câu hỏi Chúa Giê-su hỏi tôi, một tên môn đệ u mê của Người?  “Nếu con muốn sống thì tại sao không theo sát Thầy?  Con được yêu thương vô cùng, con có biết không?  Con là bạn của Thầy và Thầy muốn chúng ta gần gũi nhau, nhưng con có làm không?  Con có tin được là thế giới cần đến con không?  Thầy ban cho con một lối sống mới:  chúng ta đi nào!”    “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa làm cho con những gì cần phải làm để giúp tâm hồn con bừng cháy”, tôi có thưa với Chúa như thế không?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 14 tháng 2

Thứ Tư Lễ Tro

Mát-thêu 6:1-6, 16-18

 

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

*   Chúng ta đang bước vào mùa Chay của năm phụng vụ khi Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy trắc nghiệm sự tự do nội tâm của chúng ta.  Chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi, chẳng hạn như “Tôi có thể làm điều này không, hoặc tôi có quyết định đừng làm điều ấy không?” Việc này có thể là khó làm đối với việc nói hành nói xấu, cờ bạc, sách báo khiêu dâm, hoặc hay phàn nàn kêu trách.  Những thói xấu nào làm cho tôi khó sống?

*   Mùa Chay là thời gian để giành lại sự kiểm soát cuộc sống chúng ta, nhất là trong những lãnh vực làm người khác bị tổn thương.  Chúng ta không ngưỡng mộ những người để cho lòng thèm muốn và thói quen xỏ mũi họ.  Đồng thời việc thanh tẩy của chúng ta được thực hiện không phải là công khai để gây ấn tượng cho người khác, nhưng ở nơi riêng tư để chúng ta được ở với một mình Chúa mà thôi.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 2

Lu-ca 9:22-25

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 

*   “Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày”.  Lạy Chúa, con vẫn thường nghĩ điều này có nghĩa là những việc hãm mình phạt xác.  Nhưng Chúa đã dạy con rằng thập giá của con là bản thân con, cái tôi của con, những đớn đau thể xác trong con, sự vụng về của con, những lỗi lầm của con.  Theo Chúa nghĩa là phải di chuyển vượt ra ngoài những hành trình của cái tôi.  Nghĩa là đối phó với bận rộn của cuộc sống mà không đạp người khác xuống hoặc làm cho họ phải đau khổ.  Có cả một thế giới ở đây để khám phá trong mùa Chay này.

*   Con từ bỏ mình có nghĩa là:  con phải đạt tới mức độ con người của con không còn là điều quan trọng nhất trên thế giới nữa;  con có thể ngồi ở ghế phía sau một cách thoải mái;  con cảm thấy hạnh phúc khi lắng nghe;  không chút thù hận nhưng con biết chấp nhận những điều làm con mất giá trị do thời gian hay những tình huống;  và lạy Chúa, từ bỏ mình nghĩa là con nhận ra bàn tay Chúa trong cả nơi sáng lẫn chỗ tối của cuộc đời con.

_______________

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 2

Mát-thêu 9:14-15

 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

 

*   Lạy Chúa, khi con thấy cách các môn đệ ông Gio-an nhìn Chúa, thì con cảm thấy như trút được gánh nặng.  Ông Gio-an Tẩy Giả là người đáng kính phục, nhưng Chúa mới là gương mẫu của con, và dân chúng nhìn Chúa như một người đem tới niềm vui và mừng rỡ.  Dân chúng rất phấn khởi được nhập đoàn với Chúa, giống như ở tiệc cưới vậy.  Hội hè đình đám sẽ không bền mãi được đâu;  Chúa không có những ảo tưởng và Chúa cũng không cổ võ ảo tưởng.  Tuy nhiên những bộ mặt đưa đám thì không thích hợp làm bạn đồng hành của Chúa.

*   Hầu như trong mọi ngày, niềm vui và ăn mừng vì những ân huệ Chúa ban có phải là trọng tâm của tôi không?

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 2

Lu-ca 5:27-32

 

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? "31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."

 

*   Ai là những ông Lê-vi trong thế giới chúng ta, bị công chúng thù ghét và khinh miệt?  Không phải là những người thu thuế, vì ngày nay họ rất được tôn trọng nhờ làm việc cho Sở Thuế liên bang.  Những tờ báo lá cải ngày nay nhắm vào nhiều đối tượng của thù ghét:  những kẻ nghiện ngập, những tên buôn bán cần sa ma túy, những tên hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em.  Lạy Chúa, thế nào Chúa cũng sẽ ngồi với họ.  Họ cũng cần đến ân sủng của Chúa.

*   Lạy Chúa, con sẽ chú tâm đến ai trong ngày hôm nay?  Những người hầu như thích con?  Hay những người đã bị lên án và đang bị truy nã?

 

 

 

 

 

 

 
Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space